Hyppää pääsisältöön

Tiekartta paperiarkistojen muuttamiseksi digitaaliseen muotoon

Jaa

Mikä on tiekartta?

Kansallisarkisto valmistelee tiekarttaa, joka kertoo miten valtionhallinnon organisaatioiden paperiarkistot muutetaan tulevaisuudessa digitaaliseen muotoon ja säilytetään pelkästään digitaalisina. Tiekartta koskee myös kuntien aineistoja siltä osin kun on kyse maakunnille siirtyvistä aineistoista.

Tiekartan lähtökohtana on, että valtionhallinnon organisaatioiden hallussa olevia arkistoja ei enää siirretä Kansallisarkiston säilytykseen paperimuodossa, vaan aineistot digitoidaan ja siirretään Kansallisarkistoon digitaalisessa muodossa. Samassa yhteydessä valtaosa paperiaineistosta myös hävitetään. Samat periaatteet koskevat myös niitä aineistoja, jotka siirtyvät kunnilta uusille maakunnille.

Lähtökohdat

  • Aineistoja ei digitoida organisaation oman tarpeen perusteella, vaan digitointi tehdään arkistolle kokonaisuudessaan.
  • Alkuperäisiä paperikappaleita ei säilytetä, vaan pääsääntö on niiden hävittäminen. Aineisto on jatkossa vain digitaalista.

Valtioneuvoston periaatepäätös

Valtioneuvosto on antanut 21.6.2017 periaatepäätöksen virastojen asiakirja-aineistojen digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä. Periaatepäätöksen mukaan Kansallisarkisto ottaa jatkossa arkistoitavia aineistoja vastaan lähtökohtaisesti vain sähköisessä muodossa. Viranomaisten hallussa oleva arkistoitava analoginen asiakirja-aineisto digitoidaan vuoteen 2030 mennessä.

Periaatepäätös

Kyselyt

Kansallisarkisto toteutti kesällä ja syksyllä 2017 laajat aineistokartoitukset koskien julkisen hallinnon organisaatioiden hallussa olevia aineistoja. Kyselyt tuottavat tietoa ja pohja-aineistoa Kansallisarkiston valmistelemalle tiekartalle, joka kertoo, miten valtionhallinnon organisaatioiden paperiarkistot muutetaan tulevaisuudessa digitaaliseen muotoon ja säilytetään pelkästään digitaalisina. Tiekartta koskee myös kuntien aineistoja siltä osin kun on kyse maakunnille siirtyvistä aineistoista.

Tiekarttaan liittyvä tiedonkeruu toteutettiin kahdessa vaiheessa:

• 1. vaihe: kysely organisaatioiden hallussa olevien paperiaineistojen määristä ja niiden aineistotyypeistä.
• 2. vaihe: tarkennettu arkistokohtainen kysely aineiston ominaisuuksista: aineiston laadusta, kunnosta, kuvailun tasosta, käyttörajoituksista sekä muista ilmentymistä.

Kyselyn 1. vaihe toteutettiin 20.6.2017 – 31.8.2017. Kyselyllä kerättiin tietoa organisaatioiden hallussa olevista paperiaineistojen määrästä. Valtionhallinnon organisaatioille toteutettiin oma kyselynsä. Maakuntahallinnoille siirtyvien tehtävien osalta toteutettiin oma kyselynsä kunnille, maakuntaliitoille, sairaanhoitopiireille, ELY-keskuksille ja TE-toimistoille. Kyselyn 1. vaiheen tuloksiin voit tutustua tästä.

Kyselyn 2. vaihe toteutettiin valtionhallinnon osalta 11.9.–20.10.2017. Toinen vaihe kohdennettiin vain osalle valtionhallinnon organisaatioita.

Kyselyn 2. vaihetta ei toteutettu tuleville maakunnille siirtyvien analogisten aineistojen osalta, koska toistaiseksi ei ole tehty selkeää määrittelyä siitä, mitä aineistoja tuleville maakunnille siirtyy. Tässä tilanteessa Kansallisarkisto katsoi, että yksityiskohtaisemman kyselyn toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kansallisarkisto pyrkii yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton kanssa edistämään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjeistuksen laadintaa maakuntauudistusta varten.

Valtionhallinnon kyselyn 2. vaiheen tuloksiin voit tutusta tästä. 

Lisätietoja Tiekarttaa koskevat kysymykset ja tiedustelut pyydetään osoittamaan osoitteeseen tiekartta@arkisto.fi.

Tiekartta - UKK

Tutustu tiekarttakyselyyn liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin kotisivullamme.