Hyppää pääsisältöön

Kansallinen sotavankitietokanta

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, Aalto-yliopisto ja Kansallisarkisto toteuttavat yhteistyössä kansallisen sotavankitietokannan. Kansallinen sotavankiprojekti tuottaa tutkijoiden, suuren yleisön ja sotavankien omaisten käyttöön kattavan ja nykyaikaisella teknologialla toteutetun tietokannan sotavankeudessa olleista suomalaisista.

Vuosien 1939–1945 sodissa noin 4 500 suomalaista sotilasta jäi sotavangiksi. Heistä runsaat 1400 menehtyi vankeudessa. Tiedot vankimääristä ovat ristiriitaisia, eikä täsmällisiä lukuja vielä 70 vuotta sotien päättymisen jälkeen ole saatavilla.

Hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä kansallinen tutkimusprojekti. Se täydentää sotiemme historian tutkimusta ja tuottaa tietokannan, joka sisältää uutta tietoa suomalaisista sotavangeista. Projektissa suunniteltava ja toteutettava tietokanta tulee sisältämään ensi kertaa julkaistavaa ja aikaisemmin tutkimuksen ulottumattomissa ollutta tietoa.

Tietokanta julkaistaan Suomen juhlavuonna

Projektin käytännön toteuttamisesta vastaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys. Kansallisarkisto tarjoaa projektin käyttöön hallussaan olevan ja hankkimansa sotavankeja koskevan arkistoaineiston sekä tarvittavat työskentelytilat. Aalto-yliopiston semanttisen tietojenkäsittelyn laitos puolestaan tuottaa projektin tietokanta-alustan. Laitoksen nimeämä tietokantasuunnittelija osallistuu tietokannan tietosisällön ja toiminnallisuuksien määrittelyyn ja toteuttaa tietokannan Kansallisarkiston IT-arkkitehtuurin mukaisesti. Kansallisarkisto vastaa tietokannan ylläpidosta ja tietosisällön täydentämisestä tutkimusprojektin päätyttyä.

Projekti toteutetaan vuosina 2016–2017. Tietokanta sijoitetaan Kansallisarkiston verkkosivuille ja avataan käyttäjille itsenäisyyden juhlavuoden 2017 kuluessa. Tietokannan julkinen tietosisältö julkaistaan avoimena datana. Osa tietokannan tietosisällöstä tulee tietosuojasyistä olemaan käyttörajoitettua.

Projektilla on kaksi työntekijää, projektitutkija Reijo Nikkilä ja tutkimusavustaja Tiia Moilanen. Tutkimusaineiston digitointityöhön palkataan lisäksi elokuussa 2016 tutkimusapulainen.

Kansallisarkiston yhteyshenkilönä ja hankkeen asiasisällön projektikoordinaattorina on kehittämispäällikkö Dmitri Frolov, joka myös vastaa yhteydenpidosta entisen Neuvostoliiton arkistoihin. Projektin toteutusta ohjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on arkistolaitoksen pääjohtaja Jussi Nuorteva. Ohjausryhmän jäseninä ovat lisäksi Kansallisarkistosta tutkimusjohtaja Päivi Happonen ja edellä mainittu Dmitri Frolov, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksestä projektijohtaja, puheenjohtaja Pertti Suominen ja hallituksen jäsen Pekka Pitkänen. Heidän lisäkseen ryhmän jäseniksi on kutsuttu Aalto-yliopiston professori Eero Hyvönen ja historiantutkimusta edustava professori Ohto Manninen.

Projekti rahoitetaan kokonaan ulkopuolisella rahoituksella. Tähän mennessä pääasiassa henkilöstön palkkaamiseen ja arkistotutkimuksiin Venäjällä tarvittavia avustuksia ovat myöntäneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Kaatuneiden Muistosäätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö ja Sotavahinkosäätiö. Näillä avustuksilla katetaan vuoden 2016 kulut.

Uusia rahoittajia ja yhteistyökumppaneita toivotaan löytyvän, kun ryhdytään hankkimaan rahoitusta vuoden 2017 puolella tapahtuvaan työskentelyyn.

Kertomuksia ja tietoja sotavangeista etsitään

Projektin tutkimusaineisto ei rajoitu pelkästään arkistoista löytyvään olemassa olevaan aineistoon, vaan projektin käyttöön toivotaan saatavan yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen hallussa olevia tietoja viime sotiemme sotavangeista. Kaikki suomalaisten sotavankien vaiheista kertovat muistelmat, tarinat ja kertomukset ovat erittäin tervetulleita.

Yksittäisiä sotavankeja koskeviin tietopyyntöihin ei pystytä tällä hetkellä vastaamaan. Monet sotavankeja koskevista yksityiskohdista alkavat hahmottua vasta, kun koko laaja arkisto- ja muu tutkimusaineisto on käyty läpi.

Yhteydenotot:

  • projektitutkija Reijo Nikkilä, etunimi.sukunimi@gmail.com, puh. 0400 443 421
  • info@sotavainajat.net tai Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, PL 600, 00521 Helsinki

Lisätietoja:

  • puheenjohtaja Pertti Suominen, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, etunimi.sukunimi@sotavainajat.net, puh. 050 355 7222
  • tutkimusjohtaja Päivi Happonen, Kansallisarkisto, etunimi.sukunimi@arkisto.fi, puh.  050 468 8762