Hyppää pääsisältöön

Diplomatarium Fennicum

Diplomatarium Fennicum on verkkopalvelu ja tietokanta, joka sisältää suuren enemmistön Suomen keskiaikaa koskevista asiakirjoista, kirjeistä ja tekstikatkelmista.

Asiakirjat ovat yksi keskiajan tutkimuksen tärkeimmistä lähderyhmistä, ja niitä koskevien tieteellisten editioiden laatiminen on keskeinen tapa tuoda asiakirjalähteitä laajamittaisesti tutkijoiden käyttöön. Pohjoismaissa keskiaikaisten asiakirjojen editiosarjoja, joita usein nimitetään diplomatariumeiksi, on systemaattisesti laadittu 1800-luvun alkupuolelta saakka. Diplomatarium Fennicumin juuret ovat valtionarkistonhoitaja Reinhold Hausenin julkaisemassa Finlands medeltidsurkunder (FMU) -teossarjassa (1910–1935), jossa julkaistiin yli 6700 keskiajan Suomeen, käytännössä keskiaikaisen Turun hiippakunnan alueeseen ja ihmisiin, liittyvää tekstiä.

Diplomatarium Fennicum jatkaa Hausenin työtä kehittämällä ja laajentamalla FMU:n luomaa perustaa sekä tarjoamalla aineiston käytettäväksi verkossa modernissa tietokantamuodossa. Vuonna 2015 käynnistyneessä hankkeessa vanhoja asiakirjaeditioita korjataan ja päivitetään, uusia editioita tuotetaan ja aineiston käytettävyyttä parannetaan. Käytettävyyden paraneminen näkyy erityisesti parantuvissa hakutoiminnoissa ja aiempaa tarkemmissa ja kattavammissa tiedoissa alkuperäislähteistä. Lisäksi alkuperäislähteistä liitetään tietokantaan digitaaliset kuvat aina kun mahdollista. Jotta syntyvä tutkimusinfrastruktuuri palvelisi mahdollisimman hyvin keskiajan tutkimuksen tarpeita, hankkeen tavoitteet on asetettu yhdessä tutkijayhteisön edustajien kanssa.

Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö. Hankkeessa keskitytään nyt verkkopalvelun kehittämiseen ja tietokannan metatietojen parantamiseen. Verkkopalvelun betaversio julkaistiin 2016 Turun kirjamessuilla, minkä jälkeen se on ollut tutkijoiden ja suuren yleisön käytössä. Verkkopalvelua kehitetään tämän jälkeen mm. käyttäjiltä saatavan palautteen pohjalta. Kehitystyön ohella hanke tulee tässä vaiheessa painottamaan entistä enemmän myös uuden sisällön tuottamista.

Diplomatarium Fennicum