Hyppää pääsisältöön

AHAA-hakemistopalvelu

Arkistojen yhteinen hakemistopalvelu kattaa erityyppisen aineiston kuvailutiedot.

Palvelu tarjoaa

  • arkistoille työkalun aineistojen kuvailu- ja järjestämisprosessin tueksi sekä erilaisia raportointitoimintoja. Hakemistopalveluun tullaan sisällyttämään myös muita aineistohallinnan palveluita.
  • mahdollisuuden ja tuen palveluun osallistuville organisaatioille toimia yhdenmukaisemmin muiden arkistojen kanssa.
  • mahdollisuuden rakentaa uusia palveluja hakemistopalveluun talletettujen tietojen perusteella.

Hakemistopalvelu toimii Kansallisen digitaalisen kirjaston taustajärjestelmänä ja se hyödyntää Finton tarjoamia palveluja.

Hankkeessa ovat mukana Kansallisarkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Porvarillisen Työn Arkisto, Keskustan ja maaseudun arkisto, Svenska centralarkivet sekä Kansan Arkisto. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakemistopalvelun avulla voidaan kuvata, luetteloida ja hallinnoida arkistoaineiston kuvailu- ja luettelointitietoja. Palvelun avulla voidaan korvata päällekkäisiä kuvailevan metatiedon hallintajärjestelmiä eri organisaatioissa.

Valmiin palvelun käyttäjiksi voivat liittyä muutkin kuin hankkeeseen osallistuvat arkistot. Palvelua käyttävät arkistot ovat osa AHAA-konsortiota, jonka hallintamallin tarkempi suunnittelu tehdään hankkeen edetessä.

Palvelun tarvemääritys on laadittu kevään 2012 aikana. Palvelun toteutus tapahtuu versioittain, jotka ovat testattavissa toteutuksen edetessä vuosina 2016–2018. Palvelun käyttöönottoajankohdat ovat organisaatiokohtaisia.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Miia Herrala, etunimi.sukunimi@arkisto.fi, 029 533 7206