Kansallisarkisto

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja saatavuus sekä edistää niiden tutkimuskäyttöä. Virastomme toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ja toimialueenamme on koko maa. Arkiston pääjohtajana toimii Päivi Happonen.