Piäsivu

Tiedoportualu «Documenta Carelica» avuau tutkimuskäyttöh Karjalan tazavallan Kanzallisarkiston (Ven'an Federacii) da Suomen Kanzallisarkiston aziikirjoi Karjalan historieh da kul'tuurah näh.

Portualal enzikerdua suau nähtä Karjalan tazavallan Kanzallisarkiston digitaliainehistuo - aziikirjoi Ven'an Karjalan histories, Luadogan Karjalas, kanzanperindös da kul'tuuras.

Suomen Kanzallisarkisto ezittäy Karjalan alovehen historillistu aziikirjuainehistuo da kartua.

Documenta Carelica - portualan avuandu on omistettu suurih merkipäivih näh: Suomen iččenäžyön 100-vuozipäivy (2017), Suomen Kanzallisarkiston 200-vuozipäivy (2016), Karjalan tazavallan 100-vuozipäivy (2020) da Karjalan Kanzallisarkiston 100-vuozipäivy (2018).

Kahten kanzallisarkiston digitaliaineisto Karjalan historieh da kul'tuurah näh rubieu liženemäh. Kučummo tiedo- da kul'tuurujärjestöt, liitot, toizien mualoin arkistolaitokset da arkistot kehittämäh ja täyttämäh portualua arkistoainehistol Karjalah näh.

Portualan tehniekkupidämizes vastuau Suomen Kanzallisarkisto.

Оzanottajat

SUOMEN KANZALLISARKISTO

Kanzallisarkisto ohjuau keskushallindon arkistoindua, toimiu ku valdukunnalline keskusvirasto da tutkimus- ja kehittämiskeskus. Kanzallisarkisto ottau säilytettäväkse aziikirjoi, keriäy merkillisty arkistoainehty Suomen histourieh näh da kannattau niilöin tutkimustu.

Kanzallisarkisto on kehitynnyh vuvvennu 1816 perustetus Senuatan arkistos. Ruočin vallan aigah Suomie hallittih Stokgolmaspäi. Vuvvennu 1809 Suomi liitettih Ven’ah autonomizennu suuriruhtinaskunnannu,  se sai oman keskushallindon. Senuatan arkistoh siirrettih Ruočispäi Suomeh kuulujat aziikirjat da myös muijen virastoloin ainehisto. Vuvvennu 1869 arkiston nimi muutettih Valdivonarkistokse, vuvvennu 1994 Kanzallisarkistokse.

Vs. Piäjohtai Päivi Happonen

Poštuadressi: PL 258, 00171 Helsinki

telefon: +358 29 533 7000

sähköpoštu: kirjaamo[@]kansallisarkisto.fi


Ven'ankieline sivu Suomen Kanzallisarkiston saital

Anglienkielizet sivut Suomen Kanzallisarkiston saital

 
KARJALAN TAZAVALLAN KANZALLISARKISTO

Karjalan tazavallan Kanzallisarkisto on suurin aziikirjoin säilytyskeskus (piäl kahtu miljonua arkistoyksikkyö) alovehen histourieh näh XVII vuozisuas algajen nygyaigah. Vuvvennu 1918 perustettu arkisto kuuluu Karjalan tazavallan kul'tuuriministerstvah. Arkisto säilyttäy aziikirjoi, kannattau niilöin tutkimustu da ottau säilytettäväkse uuttu aziikirjua.

Arkistonjohtai Aleksandr Morozov

Varajohtai Irina Petuhova

Poštuadressi: 185610, Karjalan tazavaldu, Petroskoi, ul. Kuibyševa 6-a.

sähköpoštu: narchive[@]karelia.ru

telefon: (814-2) 78-52-16


Karjalan tazavallan Kanzallisarkiston saittu

 

 

 Aziikirjat

Tiedoportualal on ezitetty Luadogan Karjalan historien aziikirjoi. Kolme Viiborgan gubernien ujezdua - Sortavalan, Salmin da Kurkijoven — ruvettih kuulumah Karjalais-suomelaizen socialistizen nevvostotazavaldah Talvivoinan (1939–1940) jälles. Nygöi net ollah Karjalan tazavallan Sortavalan, Pitkänrannan ja Lahdenpohjan piirit.

Luadogan Karjalan aziikirjat oldih siirretty säilytettäkse Karjalan tazavallan Kanzallisarkistoh vuozinnu 1980 Viiborgas olijas Leningruadan alovehen valdivonarkistospä (LOGAV).