Utbildning

Riksarkivet arrangerar utbildning främst för personer som ansvarar för och handhar dokumenthanteringen, arkivfunktionen och registreringen vid statliga och kommunala inrättningar. Vi arrangerar grundkurser i dokumenthantering och grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion. Kunderna kan dessutom beställa utbildning i dokumenthantering och arkivfunktion anpassad för olika organisationer. 

 

 

Grundkurs i dokumenthantering

Grundkurs i dokumenthantering

Läs mera

Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion

Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion

Läs mera

Bekanta dig med våra kurser

Bekanta dig med våra kurser

Läs mera

 

Anmäl dig till kurs

Anmäl dig till kurs

Läs mera

Arkivundervisning vid universitet, högskolor och yrkesläroanstalter

Arkivundervisning vid universitet, högskolor och yrkesläroanstalter

Läs mera