Lär känna Riksarkivets verksamhet och lokaler

Grupper kan på beställning besöka Riksarkivet för att lära känna verkets uppgifter och lokaler.

De allmänna förevisningar som sker under öppettider är gratis. För specialvisningar som utformas enligt kundens önskemål uppbärs 80 euro per timme. Maximal gruppstorlek är 30 personer.


Riksarkivet

Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) förevisas på beställning för grupper som intresserar sig för dess funktioner och byggnad. Under den presentation som är avsedd för allmänheten förevisas en DVD om Riksarkivets verksamhet och sedan följer en rundtur i byggnaden.

Rundvandringen går till bland annat trapphallen i gamla byggnaden, förteckningsrummet, forskarsalarna och ett av arkivmagasinen. Byggnaden är inte fri från hinder.

Tfn 029 533 7000
kirjaamo[@]arkisto.fi

Riksarkivet Tavastehus

Riksarkivet förevisas enligt beställning för professionella intressegrupper som är intresserade av arkivets funktioner och för forskningsgrupper i form av användarutbildning.

I den grundläggande förevisningen ingår en allmän presentation av Riksarkivet verksamhet som hålls i en föreläsningssal samt en rundvandring i arkivets viktigaste lokaler, bland annat i forskarsalen och i arkivmagasinet.

Förevisningarna kan i regel arrangeras under arbetstid. Förevisningarna är i regel avgiftsfria.

För grupper som är allmänt intresserade av arkivets byggnad och dess verksamhet ordnar Hämeen Matkailu under ledning av guider som är insatta i Riksarkivet verksamhet avgiftsbelagda förevisningar under arkivets öppettider.

Kontakt:
Hämeen Matkailu tfn 010 617 2300,
info@hameenmatkailu.fi

Riksarkivet Joensuu

Under den rundtur som är avsedd för allmänheten presenteras arkivets verksamhet i föreläsningssalen och en rundvandring görs i arkivbyggnaden. Under rundvandringen visas forskarsalen, ett arkivmagasin och konserveringsutrymmena. Visningen tar en dryg timme.

Dylika visningar under tjänstetid är gratis för alla grupper. För visningar utom tjänstetid eller visningar som skräddarsys enligt kundens önskemål uppbärs en avgift enligt Riksarkivets prislista.

 

Riksarkivet Jväskylä

Guidade visningar av arkivet under tjänstetid är avgiftsfria, men för visningar utom tjänstetid uppbärs en avgift enligt Riksarkivets prislista.

Tfn (014) 3381 000

 

Riksarkivet S:t Michel

Under den rundtur som är avsedd för allmänheten presenteras Riksarkivets verksamhet och därefter görs en rundvandring i arkivbyggnaden. Visningen räcker ca en timme.

Dylika visningar under tjänstetid är gratis för alla grupper. För visningar utom tjänstetid eller visningar som skräddarsys enligt kundens önskemål uppbärs en avgift enligt Riksarkivets prislista.

 

Riksarkivet Uleåborg

Riksarkivet i Uleåborg och dess verksamhet presenteras för grupper på beställning. Rundturen för allmänheten räcker ca 45 minuter och omfattar en presentation av verksamheten samt en visning av forskarrummen samt ett arkivmagasin.

 

Riksarkivet Åbo

Den cirka en timme långa visningen för allmänheten består av en presentation av arkivets verksamhet och en rundvandring i arkivets centrala utrymmen.

Visningar under tjänstetid är i regel gratis. För visningar utanför tjänstetid (vardagar efter kl. 16.15 och lördagar) uppbärs en avgift enligt Riksarkivets prislista.

 

Riksarkivet Vasa

Under den guidade rundvandringen visas bland annat gamla handlingar och kartor, dokument om emigration, källor för släktforskare samt konservatorernas arbete. Visningarna skräddarsys efter varje grupps önskemål och räcker vanligen 1–2 timmar.

Allmänna visningar under tjänstetid är gratis. För visningar utom tjänstetid uppbärs en avgift enligt prislista.