Utställningar

21.12.2016

Guidade rundturer genom Riksarkivets utställning Pro Finlandia III

13.12.2016

Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet. Synvinkel: Sverige, Danmark, Norge och Island

Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet. Synvinkel: Sverige, Danmark, Norge och Island (Riksarkivet).
Utställningen i Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) pågår 14.12.2016–15.9.2017. Fritt inträde till utställningen. Byggnaden är inte fri från hinder.

Nätutställningar

Under vår dyra lag – Lantdagen 1863–1864
Riksarkivets och Riksdagens gemensamma utställning

Från observation till karta
Riksarkivets och Lantmäteriverkets gemensamma utställning

Arkiven berättar
Riksarkivets gemensamma webutställning

De mest betydande handlingarna 1890-2009
Riksarkivets byggnads jubileumsårets nätutställning

Fenno-judaica

Ljuset till havs

1808 - 1809 dokument om Finland i krig

Dokument i digital form för användning i skolundervisningen

Finska deputationen 1808-1809

1918 – Medborgarkriget berättat med hjälp av handlingar


Permanent utställning om papperets historia

I juni 2009 överfördes Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab:s (KLC) samling till Riksarkivet. Den omfattar en betydelsefull pappershistorisk samling och en boksamling om tillverkning och identifiering av papper.

Detta material har sammanställts till en pappershistorisk basutställning som finns i foajén utanför Riksarkivets föreläsningssal (Fredsgatan 17, Helsingfors).