Utredningar

Vi gör utredningar om enskilda ärenden och dokument, eller uppgifter i dessa. Då du beställer en utredning ska beställningen vara tillräckligt avgränsad för att vi enkelt ska kunna ta reda på vilket dokument eller ärende utredningen gäller.

De vanligaste utredningarna gäller bl.a. stamkort utarbetade för militärtjänst samt förteckningar och bedömningar av en avliden persons egendom, dvs. boupptäckningar. Läs mer om de vanligaste utredningarna.

Vi utarbetar även olika intyg och släktutredningar utgående från dokument om du behöver dessa vid kontakten med myndigheterna. Vi utarbetar däremot inte i regel utredningar eller undersökningar för privata ändamål, såsom släktforskning.

Hur beställer jag en utredning?

Du kan behändigt beställa en utredning i Riksarkivets webbtjänst Astia. I tjänsten kan du följa med hur behandlingen av dina utredningar framskrider. Du kan givetvis även beställa en utredning per e-post, brev, telekopia, telefon eller på plats (se Kontaktuppgifter). 

Arkivens Portti -användartjänsten ger information och tips om dokument som förvaras i Riksarkivet.

Du kan be om hjälp med att beställa utredningar av Riksarkivets registratorskontor (kirjaamo@arkisto.fi eller på tfn 029 533 7400 mån-fre kl 10-15).

Prislista

Prisen finns i prislistan.

Leveranstider

Vi behandlar vanliga beställningar inom ca två veckor, och beställningar som kräver specialåtgärder inom ca en månad. Leveranstiden för intyg och släktutredningar är ca tre veckor.

Om vi har mottagit många beställningar samtidigt kan hanteringstiden förlängas. Vi behandlar först beställningar om styrkta kopior, intyg och släktutredningar.