Tjänster för överlåtare av privatarkiv

Riksarkivet tar emot privatarkiv som donationer. I samband med överlåtelsen undertecknas ett överlåtelseintyg, där man definierar villkoren för överlåtelsen samt eventuella begränsningar i användningen.

När forskarna beställer fram material, förbinder de sig att iaktta avtalsvillkoren. Materialet används också med beaktande av gällande lagstiftning, inklusive bestämmelser om bland annat offentlighet, dataskydd och upphovsrätt.

Den som önskar överlåta ett privatarkiv bör alltid först kontakta Riksarkivet. Material som hämtas utan överenskommelse tas inte emot.

Eftersom Riksarkivets resurser är begränsade, är det önskvärt att överlåtarna deltar i arbetet med att göra arkivmaterialen brukbara på ett överenskommet sätt.

Också privata centralarkiv och vissa andra institutioner tar emot privata arkiv. Förhandlingar om det mest ändamålsenliga förvaringsstället kan föras i varje enskilt fall då man planerar överlåtelse av arkivet.

Våra experter handleder gärna i frågor som gäller överlåtelse av privatarkiv.

Viste du? Vid sidan av myndighetsarkiv förvarar Riksarkivet även privatarkiv som kompletterar bilden av det finländska samhället.

I Riksarkivet förvaras privatarkiv av riksintresse, dvs. arkiv efter

  • framstående politiker och samhällspersonligheter,
  • framstående tjänstemän,
  • betydande forskare och kulturpersoner,
  • släkter och familjer som verkat på olika områden,
  • historiska herrgårdar,
  • riksomfattande organisationers centralledning,
  • samt arkiv som dokumenterar viktiga samhällsfenomen.

Bidrag till privata arkiv

FAQ - Privatarkiv

Det riksomfattande privatarkivregistret

Privatarkiv: gallring