Styrning av den offentliga förvaltningens dokumenthantering och arkivfunktion

 

Riksarkivet styr och stöder myndigheters dokumenthantering och arkivfunktion genom att ge föreskrifter, anvisningar, rekommendationer och vägledningar.

En del normer finns endast på finska.

 

Föreskrifter och anvisningar

 


*****************
 

Rekommendationer och guider

 


*****************
 

Gallringsbeslut (endast på finska)

Gallringsbeslut som gäller den offentliga förvaltningen

 


Gallringsbeslut som gäller kommuner

 

Gallringsbeslut som gäller statsförvaltningen