Styrning av den offentliga förvaltningens dokumenthantering och arkivfunktion

Jaa

Riksarkivet styr och stöder myndigheters dokumenthantering och arkivfunktion genom att ge föreskrifter, anvisningar, rekommendationer och vägledningar.

En del normer finns endast på finska.

 

Föreskrifter och anvisningar

 


*****************
 

Rekommendationer och guider

 


*****************
 

Gallringsbeslut (endast på finska)

Gallringsbeslut som gäller den offentliga förvaltningen

 

Gallringsbeslut som gäller kommuner

 

Gallringsbeslut som gäller statsförvaltningen