Rådgivning och konsulttjänster

Riksarkivet tillhandahåller både avgiftsfria och avgiftsbelagda rådgivnings- och konsulttjänster för utvecklingen av dokumenthanteringen och arkivfunktionen hos myndigheter, organisationer och samfund. Tjänsternas innehåll, omfattning och eventuella avgifter fastställs från fall till fall. Prissättningen baserar sig på Riksarkivets prislista.

Tjänster som Riksarkivet tillhandahåller:

  • organisering av dokumenthanteringen och arkivfunktionen bland annat vid förändringssituationer
  • upprättande och uppdatering av arkivbildningsplaner
  • konsulttjänster för elektronisk dokumenthantering
  • iståndsättande av gamla arkiv och leverans av arkiven till arkivverket
  • gallring av handlingar och upprättande av gallringsframställan
  • arkivteknisk rådgivning