Avgiftsbelagda kopior av dokument

Kopior av det material som förvaras hos Riksarkivet kan erhållas mot en fastställd avgift. Priset bestäms enligt en förordning utfärdad av Undervisningsministeriet.

För papperskopiornas del avgörs kopieringsmetoden helt av originalets format. Då det är fråga om oinbundet material och böcker tas kopiorna som fotokopior; av inbundna handlingar och kartor görs utskrifter med hjälp av digitalisering och av mikrofilmer tas pappersutskrifter. Kopian kan också beställas som en fil på en CD-ROM-skiva.

Kopior av kartor i stort format (utskrift A2 eller större) och fotografier kan vid behov tillhandahållas av utomstående leverantörer. Kunden står i så fall för både kopieringsavgiften och transportavgiften.

Av mikrofilmer och -kort kan kunden själv ta kopior med kopieringsapparaterna i forskarsalarna.

Du kan beställa kopior via webbtjänsten Astia eller per e-post, telefon eller brev om du har tillräckligt noggranna identifikationsuppgifter. Beställningar per e-post ska skickas till kirjaamo@arkisto.fi. Beställningar via Astia registreras automatiskt. Beställningar per post ska skickas till följande adress: Arkivverkets registratorskonto, PB 258, 00171 HELSINGFORS.

Fotografering på egen hand av arkivdokument

Kunderna får på egen hand fotografera dokument inom ramen för vissa begränsningar. Utgångspunkten är att varken fotograferingen eller hanteringen av dokumenten i detta syfte får skada dokumentet. Det är inte tillåtet att använda blixt och fotograferingen får inte heller störa de andra forskarna.

Att kunden fotograferar dokument likställs med sådan överlåtelse av kopior som avses i offentlighets- och personuppgiftslagstiftningen (lagarna 621/1999 och 523/1999). Kunden kan på egen hand fotografera offentliga handlingar som ingår i myndighetsarkiv. För personregistrens del är fotografering på egen hand tillåten endast om personregistret eller delarna av personregistret i fråga är äldre än 100 år.

I fråga om privatarkiv iakttas de eventuella begränsningar som fastställts i överlåtelseavtalet.

Det krävs inget särskilt tillstånd för fotografering, men kunden ska alltid på förhand underrätta personalen i forskarsalen om sin önskan att fotografera, för utredande av eventuella hinder för fotograferingen.