Forskarsalen

Riksarkivet betjänar vetenskaplig- och amatörforskning, myndigheter och andra som vill ha uppgifter ur handlingar som förvaras inom Riksarkivet. Kundservicen i Riksarkivet samtliga verksamhetsställen är avgiftsfri för användarna. Kontaktinformationen för verksamhetsställena och öppettiderna för forskarsalarna hittar du via länken här intill.

Huvudparten av dokumenten är offentliga och tillgängliga för alla intresserade. Jourerna i forskarsalen berättar gärna mera om eventuella begränsningar för användningen och hjälper forskarna att hitta till de rätta källorna.

I motsats till biblioteken, som innehåller flera exemplar av samma titel, är varje dokument som förvaras av Riksarkivet unikt. Trots att det exempelvis finns bouppteckningar i praktiskt taget alla våra enheter så är alla bouppteckningar unika. Därför kräver vi att forskarna handskas med dokumenten enligt anvisningarna.

Allt fler dokumenthelheter har mikrofilmats eller digitaliserats. Mikrofilmade bestånd kan studeras i våra salar eller som fjärrlån i biblioteken. Det offentliga materialet i vårt digitala arkiv kan man läsa via sin egen hemdator och det övriga materialet som kräver tillstånd i arkivverksenheternas forskarsalar.

Tveka inte att vända dig till jouren i forskarsalen. Han eller hon finns där för att hjälpa dig och andra forskare.

Forkarsalarnas öppetider

Vanliga frågor