För myndigheter

Riksarkivet styr och stöder myndigheternas dokumenthantering och arkivfunktion bl.a. genom att

  • utfärda normer, föreskrifter, anvisningar och rekommendationer
  • fatta gallringsbeslut
  • ordna utbildning på arkivområdet
  • ta emot arkivleveranser
  • förvara arkivmaterial och utveckla deras användbarhet
  • bevilja tillstånd till elektronisk förvaring
  • erbjuda avgiftsfri rådgivning och avgiftsbelagda konsulttjänster
  • delta i utvecklingsprojekt för dokumenthantering och arkivfunktion