För arkivöverlåtare

Riksarkivet tar emot alla sådana handlingar som ska förvaras varaktigt från de statliga myndigheterna och inrättningarna, med undantag av utrikesförvaltningen. Riksarkivet tar också emot arkiv av privatpersoner och samfund.

Läs mera om