Fjärrlån

Originaldokument

Du kan låna originaldokument från en enhet inom Riksarkivet till en annan och till utomstående inrättningar som har erhållit lånerätt. Du kan beställa fjärrlån via det arkiv eller bibliotek som du anlitar eller via webbtjänsten Astia.

Expeditionskostnaderna för fjärrlån uppbärs av kunden. För skötsel av tjänsteärenden kan tjänstelån beviljas.

Alla dokument kan emellertid inte lånas. Denna regel gäller också de dokument som finns som bruksfilm eller annan brukskopia. Då det är fråga om dokument i privata arkiv ska villkoren i överlåtelseavtalen beaktas.

Organisationer med rätt till fjärrlån:

  • Centralarkivet för Finlands näringsliv ELKA
  • Kuopio universitetsbibliotek
  • Lapplands universitetsbibliotek
  • Tammerfors stadsarkiv
  • Tammerfors universitetsbibliotek
  • Ålands landskapsarkiv