Elektroniska tjänster för den offentliga förvaltningen

 

Riksarkivet erbjuder organisationer inom den offentliga förvaltningen tjänster som stöder utvecklingen av organisationernas elektroniska verksamhetsmiljö och elektroniska förvaring.

Till tjänsterna hör

  • normgivning
  • styrning
  • rådgivning
  • konsultation
  • utbildning
  • tillstånd till elektronisk förvaring

 

Riksarkivet ger bestämmelser om elektronisk förvaring genom SÄHKE1- och SÄHKE2-normerna. Styrningen, rådgivningen och konsultationen är särskilt inriktad på att datasystemen uppfyller SÄHKE2-normens krav.

Organisationen kan implementera SÄHKE2-bestämmelsens krav genom att utarbeta en till informationsinnehållet täckande elektronisk arkivbildningsplan, dvs. en eABP (endast på finska).

Organisationen ska också ha ett eABP-datasystem som är integrerat med de operativa datasystem där organisationen har beslutat att genomföra integrationen.

Organisationen ska hos Riksarkivet ansöka om tillstånd till elektronisk förvaring när den vill förvara material varaktigt i enbart elektronisk form. Tillståndsprocessen baserar sig på 11 § i arkivlagen (831/1994). Frågor gällande tillstånd besvaras av Riksarkivets.