Riksarkivet som arbetsplats

Riksarkivet sysselsätter cirka 220 personer på 12 olika ställen i Finland.

Om du är intresserad av arkivverket som

  • arbetsplats
  • praktikplats
  • sysselsättningsplats
  • civiltjänstgöringsplats


kan du sända e-post till adressen kirjaamo[@]arkisto.fi. Riksarkivet returnerar inte insända ansökningshandlingar.

Riksarkivet annonserar om lediga jobb på sin webbplats och på webbplatsen Valtiolle.fi.