Nationell tillståndstjänst och informations- och stödtjänst

I projektet produceras tjänster som främjar användning av material med begränsad åtkomst om välbefinnande och hälsa.

I Riksarkivets och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras projekt skapas en nationell tillståndstjänst, som gör det möjligt att ansöka om ett användartillstånd för den allmänna hälso- och socialvårdproduktionens data, biobankdata samt data om myndigheternas register- och hälsodata och statistiska uppgifter på ett och samma ställe. Informations- och stödportalen, som utvecklas i projektet, bjuder för sin del stöd och rådgivning i frågor, som dyker upp i registerforskning och andra typer av genomförande av forskning i välmående och hälsa samt information om förutsättningar för sekundär användning av andra typer av social- och hälsovårdsuppgifter.

Utgångspunkten för projektet är den planerade elektroniska tillståndstjänsten och stöd- och informationsportalen för den nationella forskartjänsten för register- och mikromaterial (Finnish Microdata Access Services, FMAS) Tjänsterna utvecklas färdiga i detta projekt. Den elektroniska tillståndstjänsten, som ursprungligen planerades för registerstudier, utökas som ett pilotprojekt även för behoven av en annan slags hälsoforskning: etikprövning som krävs av medicinsk forskning.

Tjänsterna förbättrar användbarheten av den offentliga förvaltningens material

Tjänster, som man håller på att bygga, gör arbetet lättare både för forskare och myndigheter och försnabbar i synnerhet inledandet av forskningsarbeten. De betjänar även andra sekundära användare såsom kommersiella syften och läkemedelsindustrin. När tillståndstjänsterna placeras i en gemensam miljö, förbättras sökbarheten, tillgängligheten och användbarheten av den offentliga förvaltningens material märkbart, och olika typer av tillståndsprocesser kan hanteras flexibelt.

Tillståndstjänstens elektroniska miljö i sig själv kan också generera innovationer, när användarna får mycket extra information som biprodukt till materialet de söker. Tjänsterna ökar också genomskinligheten för medborgarna av informationens användning för forskning. Tjänster, som ska genomföras fram till produktionsfasen, produceras för internationellt samarbete även på engelska.

Varaktigheten av projektet är 1.6.2016–31.12.2017.

Projektets ansvariga ledare är forskningsdirektör Päivi Happonen.

Ytterligare information:

biträdande första forskningsadministratör Irma-Leena Notkola, 029 533 7070, förnamn.efternamn@arkisto.fi