Diplomatarium Fennicum

Diplomatarium Fennicum är en Webbtjänst och databas, som innehåller största delen av alla dokument, brev och textutdrag angående medeltiden i Finland.

Dokumenten är en av de viktigaste källgrupperna för medeltidsforskning, och utarbetande av vetenskapliga utgåvor av dem är ett viktigt sätt att hämta dokumentära källor i stor skala för att bli använda i forskning. I de nordiska länderna har vetenskapliga utgåvor av medeltida dokument, som ofta kallas Diplomatarium, systematiskt upprättats sedan början av 1800-talet. Diplomatarium Fennicums rötter ligger i ett paket med verk som kallas Finlands medeltidsurkunder (FMU) , utgivet 1910–1935 av riksarkivarie Reinhold Hausen. Paketet innehåll mer än 6 700 texter relaterade till medeltida Finland, i praktiken medeltida Åbo stiftets område och människor.

Diplomatarium Fennicum fortsätter Hausens arbete genom att utveckla och expandera grunden, som FMU skapat, samt genom att ställa upp materialet för användning på nätet i ett modernt databasformat. I projektet, som startades år 2015, korrigeras och uppdateras gamla dokumentutgåvor, produceras nya utgåvor och förbättras användbarheten av materialet. Den förbättrade användbarheten märks särskilt tydligt i form av bättre sökfunktioner och en mer grundlig och omfattande information om originalkällor. Dessutom bifogas digitala bilder om originalkällorna till en databas alltid när det är möjligt. För att den skapade forskningsinfrastrukturen skulle betjäna behoven av forskning om medeltiden så bra som möjligt, har projektmålen ställts in tillsammans med företrädare för forskarsamhället.

Projektet finansieras av Kone-stiftelsen. Projektet fokuserar nu på utveckling av Webbtjänsten och förbättring av databasens metadata. Webbtjänstens betaversion lanserades år 2016 på bokmässan i Åbo, varefter den har varit i bruk för forskare och allmänheten. Webbtjänsten utvecklas härefter bl.a. på grundval av responsen från användarna. Förutom utvecklingsarbetet kommer projektet i detta skede att lägga allt större vikt vid att skapa nytt innehåll.

Diplomatarium Fennicum