Bekanta dig med våra projekt

 

Ahaa-katalogtjänsten

För arkiv skapas en gemensam katalogtjänst, som omfattar beskrivning av olika typer av material.

Läs mer >>

Arctic Indigenous Design Archives

 

Samisk konstruktionskunskap förvaras och överförs vidare till kommande generationer.

Läs mer >>

Community as Opportunity

Bearbetning av arkivmaterial i privat innehav underlättas och inlärning sker från ungdomars arkiverfarenheter.

Läs mer >>

 

Diplomatarium Fennicum

 

Databasen för den finska medeltidens material förnyas.

Läs mer >>

Indexering av mantalslängder

 

Indexering av mantalslängder genomförs med frivilligt arbete.

Läs mer >>

Nationell tillståndstjänst och informations- och stödtjänst

Produceras tjänster som främjar användning av material med begränsad åtkomst om välbefinnande och hälsa.

Läs mer >>

 

Recognition and Enrichment of Archival Documents

 

Produceras en tjänst som underlättar automatisk identifiering av handskriven text.

Läs mer >>

Rysslandssamarbete

Riksarkivets Rysslandssamarbete är en del av internationell forsknings- och utvecklingsverksamhet, vars syfte är att förvärva digitala kopior av dokument som berör Finland, samt främja mångsidig forskningsanvändning av dessa dokument.

Läs mer >>