Riksarkivet främjar öppenhet i informationen

Jaa

Riksarkivet ansvarar för att dokumenten och den information som de innehåller och som hör till det nationella kulturarvet, blir mottagna, varaktigt förvarade och ställda till förfogande. Riksarkivet är en myndighet med sakkunskap inom arkivering som även främjar den heraldiska kulturen.

Riksarkivet har ansvarsområden för beståndshantering, informationsservice, forskning och utveckling samt koordinering av verksamheten. I egenskap av ämbetsverk hör Riksarkivet till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och dess verksamhetsområde är hela landet.

Riksarkivet, som har ca 240 anställda leds av generaldirektören, riksarkivarie Jussi Nuorteva.