Information om webbplatsen

Webbplatsen Arkisto.fi är en informationskanal som upprätthålls av Riksarkivet. Webbplatsen innehåller information om Riksarkivets uppgifter, material och tjänster.

Språket på webbplatsen är finska och svenska. En begränsad version finns även på engelska och grundinformation om Riksarkivet ska finnas tillgänglig på samiska och ryska.

Webbplatsen i den nuvarande utformningen publicerades 2017. Webbplatsen fungerar bäst med webbläsaren Mozilla Firefox.

Webbplatsen upprätthålls av Riksarkivets kommunikation. Respons på webbplatsen kan lämnas på responsformuläret.