Faktuering

Riksarkivet tar emot endast e-fakturor. Vi återlämnar alla pappersfakturor utan att betala dem. Beställarens namn ska anges som referens på fakturan.

För att kunna skicka e-fakturor behöver du Elmas eller någon annan meddelandeoperatörs tjänstepaket för e-fakturor. Riksarkivet tar inte emot fakturor i EDIFACT-format eller fakturor eller bilder sända med e-post. Ytterligare uppgifter om skickandet av e-fakturor får du av din meddelandeoperatörs kundtjänst.

Riksarkivets FO-nummer: 0245885-9

Riksarkivets VAT-nummer: FI 02458859

EDI-kod: 0037024588597906

E-fakturaadress: 0037024588597906

Meddelandeoperatör och operatörskod: Opus Capita Group Oy / 003710948874