Information om webbplatsen

Webbplatsen Arkisto.fi är en informationskanal som upprätthålls av Riksarkivet. Webbplatsen innehåller information om Riksarkivets uppgifter, material och tjänster.

Språket på webbplatsen är finska och svenska. En begränsad version finns även på engelska. Grundinformation om Riksarkivet finns tillgänglig på samiska och ryska.

Webbplatsen i den nuvarande utformningen publicerades 17.12.2009. Webbplatsen fungerar bäst med webbläsaren Mozilla Firefox.

Webbplatsens innehåll:

Webbplatsens innehåll är uppdelat på flikar som innehåller olika ämnesområden. Dessutom finns olika typer av genvägar avsedd för bestämda användargrupper.

Flikarna är webbplatsens viktigaste navigationsverktyg och de är placerade i övre högra kanten av sidan. Informationen under flikarna är uppdelad i fyra olika ämnesområden:

 • Arkivmaterial:
  Fliken Arkivmaterial innehåller de viktigaste databaserna och registren till arkivverkets material.
 • Riksarkivet:
  Fliken Arkivverket innehåller information om bland annat arkivverkets uppgifter och verksamhet samt om dess historia och organisation.
 • Tjänster:
  Fliken Tjänster innehåller information om alla tjänster som erbjuds kunderna. Under samma flik finns också avsnittet Aktuellt som innehåller aktuella nyheter från arkivverket.
 • Kontakt:
  Fliken Kontakt innehåller kontaktuppgifter för arkivverkets olika verksamhetsställen och dess personal. Under samma flik finns även öppettider, faktureringsadresser och prislistor.

Genvägarna visas i en rullgardinsmeny i sidans vänstra kant. Genvägarnas information är anpassa för följande målgrupper:

Webbplatsens funktioner:

 • Sidkarta:
  Sidakartan finns nedtill på varje sida. Sidkartan kan användas för att navigera mellan flikarna och flikarnas huvudrubriker.
 • Sökmotor:
  Med sökmotorn kan du söka i innehållet på webbplatsen med olika sökord. Sökmotorn finns i vänster kant av sidan och de filtrerade sökresultaten visas på en ny sida. Sökmotorn fungerar bäst med webbläsaren Mozilla Firefox.
 • Telefonkatalog:
  Telefonkatalogen finns under fliken Kontakt och innehåller kontaktuppgifter för arkivverkets personal. Kontaktuppgifterna i telefonkatalogen kan sökas med olika sökkriterier, till exempel enligt för- eller efternamn och titel
 • Teckenstorlek:
  Teckenstorleken kan justeras med A-symbolerna i övre högra hörnet.

Mer information:

Webbplatsen upprätthålls av Riksarkivets kommunikation. Respons på webbplatsen kan lämnas på responsformuläret.