FAQ – Vanliga frågor

Vanliga frågor som ställs till Riksarkivet har grupperats ämnesvis på dessa webbsidor. Om du klickar på ämnesområdets rubrik kan du läsa frågor kring ämnet och de svar som lämnats. Sidorna är av allmän karaktär och deras syfte är att ge snabb allmän vägledning samt leda frågeställaren till Riksarkivets och andra organisationers webbplatser för mer information.

Om du inte hittar de svar du behöver på dessa sidor, eller någon annanstans på Riksarkivets webbplats, så kan du ställa din fråga till Riksarkivet via e-post (kirjaamo[@]arkisto.fi). Om frågan och svaret kan anses ha allmänt intresse läggs de till detta avsnitt. Svaren på andra frågor lämnas direkt till frågeställaren. Du kan sända respons om webbplatsen via responsblanketten.

Om du har ett brådskande ärende eller behöver individuell vägledning och rådgivning, kontakta Riksarkivet.