Våra forkarsalarna betjänar

- Obs. Våra öppetider i sommar publiceras starx

Riksarkivets kundservice betjänar vardagar kl. 9-16. Högtidsdagar är Riksarkivets enheter stängda och dagar före högtidsdagar öppna kl. 9–16. På midsommarafton är enheterna stängda. Närmare uppgifter om forskarsalarnas öppetider hittar du på den här sidan.

Riksarkivet (Fredsgatan, Helsingfors)

16.1.-19.5.
mån-tis, tors-fre kl. 9-16
ons kl. 9-20

22.5.-31.5. mån-fre kl. 9-16

Dokument levereras från forskarsalen på Fredsgatan till kl. 14.30 (leveranstiden är högst 90 minuter).

Handlingar som beställts till forskarsalen på Fredsgatan från filialen i Broberget levereras följande vardag ca kl. 10.00 och från filialen i Sörnäs följande vardag ca kl. 13.15.

Riksarkivet (Regeringsgatan, Helsingfors)

1.10-31.5. tis-tors kl. 9-15

Samearkivet, Inari

mån-fre kl. 9-16

Samearkivet är stängt 6.-9.3.

Riksarkivet Tavastehus

16.1.-19.5.
tis-ons, fre kl. 9-16
ons kl. 9-18 (13.4. öppet kl. 9-16)

22.5.-31.5. tis-fre kl. 9-16

Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15.

Riksarkivet Joensuu

16.1.-19.5.
tis, tors-fre kl. 9-16
ons 9-18

22.5.-31.5. tis-fre kl. 9-16

Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15.

Riksarkivet Jyväskylä

16.1.-19.5.
tis, tors-fre kl. 9-16
ons kl. 9-18

22.5.-31.5. tis-fre kl. 9-16

Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15.

Riksarkivet S:t Michel

16.1.-19.5.
tis kl. 9-18
ons-tors kl. 9-16

22.5.-31.5. tis-tors kl. 9-16

Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15.

Riksarkivet Uleåborg

16.1.-19.5.
tis-ons, fre kl. 9-16
tors kl. 9-18 (13.4. öppet kl. 9-16)

22.5.-31.5. tis-fre kl. 9-16

Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15.

Riksarkivet Åbo

tis-fre kl. 9-16

Kvällsöppet jämna veckor på tisdagar kl. 16–18.

22.5.-31.5. tis-fre kl. 9-16

Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15.

Riksarkivet Vasa

23.1.-19.5. tis-tors kl. 9-16

Kvällsöppet jämna veckor på onsdagar kl. 16–18.

22.5.-31.5. tis-tors kl. 9-16

Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15.