http://www.arkisto.fi/uploads/images/NOSTOKUVAT/al_slider_900x197_Birger-se.jpg

Arkivverket

Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet bevaras och att främja användningen av dessa i forskningssyfte. Till uppgifterna hör även forskning och utveckling inom branschen.

I samarbete

Finland 100

ICA

Memory of the World

UNESCO