Hoppa till huvudinnehållet

Riksarkivet säkerställer att information som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och kan användas även av kommande generationer. Våra enastående material står till förfogande för forskare och alla som är intresserade.

Utställningsrummet I Riksarkivet på Fredsgatan, Helsingfors

Pro Finlandia. Finlands väg till självständighet

En posterutställning som belyser Finlands väg till självständighet uppmärksammar särskilt relationerna mellan Finland och Ryssland.

Bekanta dig med våra nätutställningar

Riksarkivets utställningar på våra inrättningar och på nätet berättar om Finlands historia genom att använda dokumenten.

Illustration av en publication från Riksarkivet

Vi utbildar proffs

Riksarkivet erbjuder yrkesinriktad fortutbildning i dokumenthantering och arkivfunktion, både examensinriktad och i form av kurs.

Utbildningskalender

Ta en titt och registrera dig för kommande utbildningar.

A publication published by the National Archives

Bekanta dig med våra publikationer

Bekanta dig med våra publikationer och beställ verk som intresserar dig. Många av våra publikationer kan du också ladda ned och läsa kostnadsfritt på nätet.

Prenumerera våra kundtidning

Akti är Riksarkivets kundtidning. Innehållet i Riksarkivets kundtidning anpassas till hela arkivfältet.