http://www.arkisto.fi/uploads/images/NOSTOKUVAT/Prof3-banneri-verkkosivuille-se.jpg

Riksarkivet

Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet bevaras och att främja användningen av dessa i forskningssyfte. Till uppgifterna hör även forskning och utveckling inom branschen.

I samarbete

Finland 100

ICA

Memory of the World

UNESCO