Välkommen till Riksarkivet

Riksarkivet leder arkivverkets verksamhet. Det styr arkivfunktionen hos statens centralförvaltning samt verkar som centralt ämbetsverk och som forsknings- och utvecklingscentral inom sitt område. Riksarkivet tar emot och förvarar handlingar från både myndigheter och privata personer, skaffar arkivmaterial som är av betydelse för Finlands historia samt främjar användningen av materialet i forskning.

Riksarkivet leds av en generaldirektör som har titeln riksarkivarie. Generaldirektören bistås av arkivråden, förvaltningsdirektören och forskningschefen.

Riksarkivet har fyra ansvarsområden: ansvarsområdet för forskning och utveckling, ansvarsområdet för beståndshantering, ansvarsområdet för informationsservice och ansvarsområdet för administration.

Riksarkivet verkar på fyra verksamhetsställen i Helsingfors och sysselsätter sammanlagt cirka 110 personer.

Riksarkivets historia

Riksarkivets kontaktuppgifter och öppettider