http://www.arkisto.fi/uploads/images/NOSTOKUVAT/karjala.jpg

Databaser och register till Riksarkivets material


Webbtjänsten Astia
Sök och beställ handlingarna till forskarsalen.

Arkivens Portti
Informationssidor som ger råd och tips om hur handlingarna kan användas.

Digitalarkivet
Arkivhandlingar och kartor som digitaliserats av Riksarkivet.

Arkivdatabasen VAKKA
Databasen med uppgifter om och beskrivningar av det arkivmaterial som förvaras av Riksarkivet.

Aarre-arkivregister
Databasen med uppgifter om och beskrivningar av försvarsförvaltningens arkivmaterial. Se ocksåarkivdatabasen VAKKA.

Kartregister
Kartor som finns i arkivdatabasen VAKKA.

Diplomatarium Fennicum
En uppdaterade databasen över Finlands medeltida urkunder.

Europeana Heraldica
Den heraldiska databasen innehåller i sin nuvarande form c:a 2200 kommunvapen från Finland, Sverige, Norge och Danmark. Dessutom omfattar den 1000 sigill som ingår i Riksarkivets samling Heraldica.

Karjala-databas

Paperhistorisk databas

Riksomfattande privatarkivregistret
Referensdatabas med uppgifter om det arkivmaterial som förvaras av de institutioner som förvarar privatarkiv.

Erkki
Specialbibliotekens databas

Finna
Sök i skatter i finska arkiv, bibliotek och museer.

Krigsdödade i Finland 1914-1922
Databasen över krigsdöda 1914-22. Databasen upptar f.n. uppgifter om mer än 35 000 krigsdöda, av vilka 97 % miste livet under 1918 års krig och dess efterspel.

Omkomna i finska krigen 1939-1945
Denna databas innehåller information om nästan 95 000 personer - finländare och utlänningar - som omkom i försvarsmaktens tjänst i finska krigen 1939-1945.

Finland, krigsfångarna och personutlämningarna
Denna databaserna innehåller information om sovjetiska krigsfångar som dog i Finland under fortsättningskriget 1941-44 och de personer som dog i uppsamlingsläger i Öst-karelen 1941-44. 

Generalregistret över bosättningen i Finland
Socken- och årsvis uppställd materialsamling över bosättningen i Finland.