Buresboahtin Sámi Arkiivii

Sámi Arkiva doaibmá sámekulturguovddáš Sajosis Anáris. Dat lea arkiivalágádusa oassi já gulá Álbmotarkiivva dutkamuša ja ovddideami suorgái. Sámi Arkiiva álggahii doaimma guovvamánus 2012.

Sámi Arkiiva doarju ja ovddida dutkamuša, mii guoská sápmelaččaid. Dánu dat nanne sámekultuvrra ja lasiha historjjádieđu sápmelaččaid birra.

Sámi Arkiiva bálvala dutkiid ja álbmoga. Arkiiva fuolaha das, ahte sápmelaččaid ja sámeguovllu guoski áššebáhpárat digiterejuvvojit ja ahte dat leat dutkiid ja eará áššehašaid ohcamis ja anus arkiivalágádusa fierbmebálvalusaid bokte.

Arkiiva váldá vuostá ovttaskas olbmuid, sogaid, servviid, ruhtarájuid ja fitnodagaid arkiivaid, mat leat mearkkašahtti sámedutkamuššii. Dasa lassin dat váldá vuostá sámeguovllu eiseválddiid bissovaččat seailluhuvvon báberáššegirjjiid.