Viranomaisille

Kansallisarkisto ohjaa ja tukee viranomaisten asiakirjahallintoa ja arkistotointa muun muassa

  • laatimalla normeja, määräyksiä, ohjeita ja suosituksia
  • antamalla seulontapäätöksiä
  • järjestämällä alan koulutusta
  • ottamalla vastaan asiakirjasiirtoja
  • säilyttämällä aineistoja ja kehittämällä niiden käytettävyyttä

  • myöntämällä luvan sähköiseen säilyttämiseen
  • tarjoamalla maksutonta neuvontaa ja maksullisia konsultointipalveluja
  • osallistumalla asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittämishankkeisiin