Ensi kertaa arkistossa

Mitä Kansallisarkisto tekee / miten Kansallisarkisto palvelee?

Missä Kansallisarkisto sijaitsee?

Mistä saan tietoa Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista?

Mistä tiedän, missä tarvitsemaani aineistoa säilytetään?

Miten aineistoja saa käyttöönsä?

Maksaako arkiston/aineistojen käyttö?

Täytyykö varata aika etukäteen?

Onko jonkin aineiston käyttö rajoitettua?

Saako asiakirjoista kopioita?

Saako asiakirjoja itse kuvata?

Mitä aineistoja / palveluita voin käyttää kotikoneeltani?

Mistä saan lisää tietoa?


Mitä Kansallisarkisto tekee / miten Kansallisarkisto palvelee?

Säilytämme kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvia asiakirjoja ja tarjoamme niitä tutkijoille ja muille kiinnostuneille luettavaksi. Voit tulla tutkimaan asiakirjoja paikan päälle tutkijasaleihin tai tilata niistä maksullisia kopioita, jäljennöksiä tai selvityksiä.

Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme julkishallinnon organisaatioita näiden arkistotoimen tehtävien hoidossa. Siten varmistamme tänään syntyvien asiakirjalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilymisen tuleville sukupolville.

Tarkemmin voit tutustua palveluihimme Palvelut -sivustolla.

Missä Kansallisarkisto sijaitsee?

Kansallisarkisto toimii kahdeksalla paikkakunnalla eli Helsingissä, Hämeenlinnassa, Inarissa, Joensuussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Oulussa, Turussa ja Vaasassa. Kansallisarkiston yhteystiedot löydät täältä.

Mistä saan tietoa Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista?

Perustietoa siitä, millaisia ja miltä ajalta olevia asiakirjoja säilytämme, löydät Kansallisarkiston aineistot -sivulta.

Tietokannat ja hakemistot Kansallisarkiston aineistoista ovat puolestaan Aineistot-sivulla.

Arkistojen Portti -käyttäjäpalveluun on koottu perustietoja Kansallisarkiston eri aineistoista sekä niiden käytöstä. Arkistojen Portin avulla voit etsiä tutkimukseesi soveltuvia aineistoja teeman mukaan tai kartuttaa tietojasi yksittäisestä arkistosta.

Astia–verkkopalvelussa voit etsiä ja tilata aineistoa vaikkapa kotikoneeltasi tutkijasaliin. Palvelu hakee tietonsa Vakka-arkistotietokannasta, joka sisältää tiedot arkistolaitoksessa säilytettävistä arkistoista ja kokoelmista. Vakasta löydät tiedon esimerkiksi aineiston määrästä ja rajavuosista sekä asiakirjaryhmien eli sarjojen nimistä. Lisäksi Vakkaan sisältyvien kuvailutietojen avulla voit saada laajemmin tietoa muun muassa asiakirjojen tietosisällöstä ja keskinäisistä yhteyksistä.

Aarre-arkistorekisteristä voit hakea tietoa puolustushallinnon aineistosta.

Kansallisarkistossa on käytössä lisäksi paperiset arkistohakemistot säilytettävistä arkistoista.

Mistä tiedän, missä tarvitsemaani aineistoa säilytetään?

Valtion paikallis- ja aluehallinnon viranomaisten pysyvästi säilytettävät asiakirjat siirretään Kansallisarkistoon, samoin keskushallinnon viranomaisten arkistot.

Yksityisarkistojen osalta luovuttajan toive määrää arkiston sijoituspaikan. Tavallisesti arkisto luovutetaan siihen Kansallisarkiston yksikköön, jonka alueella yhdistys tai liikeyritys on toiminut tai yksityishenkilö tai suku on elänyt ja vaikuttanut. Valtakunnallisesti toimivien yhdistysten keskusjärjestöjen arkistoja säilytetään Kansallisarkistossa Helsingissä.

Luovutettujen alueiden arkistoja säilytetään Kansallisarkistossa Mikkelissä. Petsamon alueen arkistot säilytetään Kansallisarkistossa Oulussa. Inarissa sijaitseva saamelaisarkisto tukee ja edistää saamelaisia koskevaa tutkimusta.

Asiakirjojen säilytyspaikan selvittämisessä voit hyödyntää Vakka- ja Aarre-kokoelmatietokantojamme.

Miten aineistoja saa käyttöönsä?

Kansallisarkistossa säilytettäviä alkuperäisiä asiakirjoja tutkitaan paikan päällä asiakirjat säilyttävän yksikön tutkijasalissa. Jos et itse voi tulla paikan päälle tutkimaan, voit tilata asiakirjat Kansallisarkistoon muualle Suomeen. Kotilainaan asiakirjoja ei anneta.

Kokoelmiimme kuuluvia mikrofilmejä voit tilata lainaan myös paikallisiin kirjastoihin, joissa on laitteet niiden lukemiseksi. Kotilainaan mikrofilmejä ei anneta.

Tarkempia tietoja kaukolainauksen ehdoista ja hinnoista sekä kaukolainatilauksen tekemisestä löydät Kaukolainaus-kohdasta.

Kansallisarkistossa säilytettäviä asiakirjoja digitoidaan asiakkaiden käyttöön Digitaaliarkistooon. Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön perusteella henkilötietoja sisältävät, 100 vuotta nuoremmat aineistot ovat käytettävissä vain Kansallisarkistossa. Vasta pieni osa kaikista asiakirjoista on ehditty tähän mennessä digitoida.

Maksaako arkiston/aineistojen käyttö?

Asiakirjojen käyttäminen paikan päällä tutkijasalissa ja itse muistiinpanojen tekeminen on maksutonta. Kansallisarkiston hakutietokantojen ja Digitaaliarkiston käyttö on ilmaista.

Jos haluat asiakirjoista kopioita tai digitaaliarkiston asiakirjoista tulosteita, veloitetaan niistä hinnastomme mukainen maksu.

Yleinen neuvonta ja opastus esimerkiksi tietokantojen käyttöön ovat myös maksuttomia. Asiakkaan tilauksesta tehtävät tietopyynnöt ovat maksullisia.

Täytyykö varata aika etukäteen?

Arkistokäyntiä varten ei tarvitse varata aikaa etukäteen. Käyntiä suunnitellessa on hyvä huomioida asiakirjojen tilaamiskäytännöt, varsinkin jos haluat käyntisi yhteydessä tutkia asiakirjoja. Tietoa aukioloajoista, tilaamiskäytännöistä ja tilausten toimittamisajoista löydät  Yhteystiedot-sivuilta. Voit halutessasi tiedustella käytäntöjä etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse.

Mikrofilmien lukulaitteita on mahdollista varata etukäteen.

Onko jonkin aineiston käyttö rajoitettua?

Asiakirjoja voi tulla tutkimaan kuka tahansa. Valtaosa Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista on vapaasti tutkittavissa tutkijasalissa. Julkisuus- ja henkilötietolainsäädäntö, erityislainsäädäntö tai yksityisarkiston luovutussopimuksessa asetut käyttörajoitukset voivat rajoittaa asiakirjojen käyttöä. Samoin asiakirjan huono kunto voi rajoittaa käyttöä.

Lainsäädännön tai luovutussopimuksen perusteella käyttörajoitetun aineiston tutkiminen edellyttää käyttölupahakemuksen tekemistä ja käyttötarkoituksen ilmoittamista.

Tietoa käyttörajoitetuista asiakirjoista ja arkistoista sekä käyttölupahakemuksen tekemisestä löytyy asiakirjojen käyttörajoituksista.

Saako asiakirjoista kopioita?

Asiakirjoista voi tilata kopioita, jotka ovat maksullisia. Kopioinnin edellytyksenä on, että asiakirja ei vaurioidu kopioitaessa. Henkilökunta ottaa kopiot. Kopioista perittävät hinnat selviävät hinnastosta.

Asiakirjojen kopiointia voi rajoittaa lainsäädäntö ja kopioiden saaminen voi edellyttää käyttölupahakemuksen tekemistä. Perustietoa käyttörajoituksista ja niiden vaikutuksesta kopioiden saamiseen löydät asiakirjojen käyttörajoituksista.

Saako asiakirjoja itse kuvata?

Sellaisia asiakirjoja, joissa ei ole käyttörajoituksia, voi itse kuvata omalla kameralla. Salaman käyttö ei ole sallittua. Myös asiakirjan kunto tai muoto voi rajoittaa kuvaamista.

Kuvaamiseen ei tarvita erillistä lupaa, mutta toiveesta kuvata asiakirjoja on ilmoitettava tutkijasalin henkilökunnalle aina ennen kuvaamista. Ilmoittamisen yhteydessä selvitetään, onko kuvaamiselle esteitä.

Mitä aineistoja/palveluita voin käyttää kotikoneeltani?

Voit käyttää kotikoneeltasi Astia-verkkopalvelua, jonka avulla voit vapaasti hakea tietoa Kansallisarkiston aineistoista. Palvelussa voit myös tilata aineistoja, kaukolainata aineistoa sekä tehdä selvitys- ja jäljennetilauksia. Näiden palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityessäsi voit tunnistautua palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

Kokoelmatietokannat Vakka ja Aarre ovat vapaasti käytettävissä verkossa. Ne sisältävät luettelotiedot Kansallisarkistossa säilytettävistä arkistoista ja kokoelmista. Tietosuojasyistä yksityishenkilöiden arkistojen luettelotiedot näkyvät vain rajoitetusti.

Digitaaliarkistossa olevia digitoituja asiakirjoja voi katsoa kotikoneelta lukuun ottamatta sellaisia 100 vuotta nuorempia digitoituja asiakirjoja, jotka sisältävät henkilötietoja. Nämä asiakirjat ovat käytettävissä vain Kansallisarkiston toimipaikoissa.

Arkistojen Portti -käyttäjäpalvelussa voit tutustua Kansallisarkiston käytetyimpiin aineistoihin.

Finna-asiakasliittymästä löydät yhdellä haulla arkistojen, museoiden ja kirjastojen aineistoja.

Kansallisarkiston kotisivulla voi myös tutustua näyttelyihin, erilaisiin hakemistoihin ja tutkijoiden apuvälineisiin.

Mistä saan lisää tietoa?

Etsi sivuston sisällöstä -hakukoneen avulla voit etsiä haluamaasi tietoa näiltä sivuilta. Tietoja Kansallisarkiston palveluista löydät Palvelut-sivulta tai tutkijoille ja sukututkijoille suunnatuilta sivuilta, joille on koottu tietoa ja opastusta.

Voit myös ottaa yhteyttä arkistolaitoksen Kansallisarkiston asiakaspalveluun joko puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Sivun alkuun