13.12.2016

Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet. Synvinkel: Sverige, Danmark, Norge och Island

Tredje delen av utställningsserien Pro Finlandia, som belyser Finlands väg till självständighet, öppnas i Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) 14.12.2016.

Utställningen är den tredje i en serie av fyra utställningar som presenterar hur Finland, finnarna och de finska strävandena tedde sig i de övriga ländernas ögon under de årtionden som föregick beslutet om självständighet och under Finlands första år som självständig stat. Utställningsserien utgör en del av projektet FINLAND 100. Den utställning som öppnas i Riksarkivet i december presenterar Finlands relationer till de övriga nordiska länderna.

Under det århundrade som följde efter Napoleonkrigen var knytandet av fasta nordiska relationer av särskild betydelse för Finland. Trots den i språkligt hänseende avvikande majoritetsbefolkningen gick Finland in för en markerat nordisk identitet och värdegrund med rötter i skandinavismen. Den erbjöd en fast grund för det interna samhällsbygge och skapande av utrikesrelationer som vidtog när Finland 1917 tog sina första steg som suverän europeisk stat.

Utställningen består av originalhandlingar, publikationer, fotografier, konstverk och föremål från den granskade tidsperioden. Bland centrala utställningsteman kan nämnas Norden efter Napoleonkrigen, relationerna inom handel och diplomati, skandinavismen och studentsamarbetet samt universiteten. Samerörelsen, de nordiska konstnärskolonierna, socialdemokratin och Ålands ställning ägnas särskild uppmärksamhet. Inom kulturen är författaren Selma Lagerlöf och främjaren av Finlands konstindustri Louis Sparre i fokus.

Utställningen ”Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet. Synvinkel: Sverige, Danmark, Norge och Island” i Riksarkivet är öppen 14.12.2016 – 15.9.2017 ti, to, fre kl. 10–16, on kl. 10–18 (sommartid ti–fre 10–16). Fri entré.

Riksarkivet utger i samband med utställningen en publikation med likalydande titel. Förläggare är Ab Edita.

Huvudutställningen i Riksarkivet kompletteras av en affischutställning som består av 16 affischer och som turnerar i de nordiska länderna 2017. De affischutställningar som tillkommit i samband med de tidigare utställningarna turnerar i Finland under självständighetens jubileumsår.

För mer uppgifter:

  • generaldirektör Jussi Nuorteva, jussi.nuorteva@arkisto.fi, tel. 029 533 7001
  • forskningsdirektör Päivi Happonen, paivi.happonen@arkisto.fi, tel. 029 533 7018
  • forskare Pertti Hakala, pertti.hakala@arkisto.fi, tel. 029 533 7014