Tilaushistoriakeskus

Hallitus

Puheenjohtaja dosentti Anu Lahtinen Suomen Historiallisesta Seurasta, seuran varajäsenenä dosentti Johanna Rainio-Niemi

Varapuheenjohtaja FT Pauli Arola Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seurasta, varajäsenenä professori Jukka Rantala


Muut jäsenet

Historiallisesta Yhdistyksestä varsinaisena jäsenenä VTT Jari Hanski ja varajäsenenä FT Kari-Matti Piilahti

Historian Ystäväin Liitosta varsinaisena jäsenenä FT Jouko Kokkonen ja varajäsenenä professori Aura Korppi-Tommola

Historiska föreningenistä varsinaisena jäsenenä FM Julia Dahlberg ja varajäsenenä FM Michaela Bränn

Suomen kirkkohistoriallisesta seurasta varsinaisena jäsenenä FM Sanna Supponen ja varajäsenenä TT Milla Bergström

Suomen Sukututkimusseurasta varsinaisena jäsenenä FM Teppo Ylitalo ja varajäsenenä FT Jukka Partanen

Suomen taloushistoriallisesta yhdistyksestä varsinaisena jäsenenä FM Anitra Komulainen ja varajäsenenä professori Jari Ojala

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seurasta varsinaisena jäsenenä VTL Raimo Parikka ja varajäsenenä dosentti Erkki Vasara