Tilaushistoriakeskus

Ilmestyneet tilaushistoriat

A
Seppo Aalto, Pornaisten historia I vuoteen 1869. Talonpojan elämä. Esihistorian kirjoittanut Petri Pesonen (2003); Seppo Aalto - Teemu Keskisarja, Pornaisten historia 2. Elämä pienessä kunnassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa (2007); Seppo Aalto, Sotakaupunki. Helsingin vanhankaupungin historia 1550−1632; Seppo Aalto, Krigsstaden Helsingfors gammelstads historia 1550-1639; Seppo Aalto, Kruununkaupunki. Vironniemen Helsinki 1640-1721; Pekka Ahtiainen - Jukka Tervonen, Vantaan historia 1946-1977. Kasvua, yhteistyötä, hyvinvointia; Pekka Ahtiainen - Jukka Tervonen, Vandas historia 1946-1977 (2004). Tillväxt, samarbete, välstånd; Pekka Ahtiainen - Jukka Tervonen - Veikko Kallio - Ilkka Teerijoki - Risto Marjomaa - Jouko Nurmiainen, Padasjoen historia. Elämää Päijänteen rannalla: elantoa metsästä, maasta ja maisemasta; Anja-Liisa Alanko - Irmeli Hietanen - Jaakko Niiranen - Tuula Uusi-Hallila, Rohkea koulu. SYK Nervanderinkadulta Isonevantielle (2011); Kari Alifrosti - Jukka Vehmas, Laitila 1900-luvulla; Kari Alifrosti, Ajassa mukana. Marttilan historia 1900-luvulla; Timo Alanen - Helena Honka-Hallila (toim.), Somero ja Somerniemi 1449-1999. Someron ja Somerniemen seurakuntien historia; Kari Alifrosti - Terhi Nallinmaa-Luoto, Kalannin historia; Johanna Aminof-Winberg, Nagu sockens historia II; Marjo-Riitta Antikainen, Suuri sisarpiiri. NNKY-liike Suomessa 1890-luvulta 1990-luvulle (2006); Marjo-Riitta Antikainen - Esko M. Laine - Anne Birgitta Yeung, Kaupunkilaisten kirkko. Helsinkiläisten ja seurakunnan kohtaamisia kuudella vuosisadalla (2006); Antero Antin (toim.), Luonnollisesti Artjärvi. Pitäjäkirja; Jaakko Olavi Anttila, Kansankirkko ristipaineessa. Suomen luterilainen kirkolliskokous 1974-2011; Osmo Apunen, Linjamiehet. Paasikivi-seuran historia (2005).

B
Sigbritt Backman, Hertonäs gård; Marjatta Bell, Puula latvavesillä. 100 vuotta osuuspankkitoimintaa. Kangasniemen Osuuspankki 1900-2008 (2008); Tapio Bergholm, Sopimusyhteiskunnan synty 2. Hajaannuksesta tulopolitiikkaan (2007); Tapio Bergholm, Kohti tasa-arvoa. Tulopolitiikan aika 1: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 1969-1977; Tarja Bergroth - Irma Lounatvuori (toim.), Koski ajan virrassa. Ruukki ja kartano (2012); Ismo Björn - Liisa Immonen - Matti Pennanen, Outo kumpulainen. Kaivoskaupungin historiaa; Ismo Björn, Tuupovaaran historia (2006); Ismo Björn (toim.), Rajan maakunta. Pohjois-Karjalan historia 1939-2014; Auli Bläuer, Voita, villaa ja vetoeläimiä. Karjan ja karjanhoidon varhaishistoria Suomessa; Mikko Bonsdorff - Amanda Eskola - Tuuli Heinonen, Kylä risteyksessä. Byn i vägskälet; Michaela Bränn (toim.), Nyländska Jaktklubben 1861−2011 Del III.

C
Anna Comment - Laura Puro - Veijo Åberg, Raskasta ja kevyttä. Kertomus kemianteollisuudesta ja sen edunvalvonnasta.

D
Julia Dahlberg - Joachim Mickwitz, Havet, handeln och nationen. Släkten Donner I Finland 1690-1945; Mirkka Danielsbacka, Aatteen etuvartiossa. Sata vuotta sosiaalidemokraattista toimintaa Uudellamaalla 1909-2009.

E
Jari Eerola (toim.), Uusi ylioppilastalo. 100 vuotta Helsingin sydämessä (2010); Ulla Ekman-Salokangas, Suur-Lohtajan historia III. 1910-luvulta 1980-luvulle (2004).; Matti Enbuske, Vuosisadat Pohjan teillä. Tiet, liikenne ja tiehallinto Oulun läänin alueella 1600-luvulta 2000-luvulle; Seppo Ervasti, Kemijärven seurakunnan historia; Seppo Ervasti - Tapio Karjalainen - Hannu Kotivuori - Antero Tervonen - Anu Vahtola - Jouko Vahtola - Reino Hämeenniemi (toim.), Posion historia. Muinaisilta leiritulilta vuoteen 2000 (2006).

F
Martti Favorin, Akaan historia. Akaa-Toijala-Kylmäkoski. Kolmas osa 1914-1976 (2008); Martti Favorin, Virolahden historia III. Suomen itsenäisyyden vuosikymmenet vuoteen 1999; Martti Favorin, Kirkkkonummi. Kasvun ja muutoksen vuodet (2006); Martti Favorin, Kyrkslätt. Tillväxt och förändringen (2006); Juha Forsberg, Juankosken koululaitoksen historia 1862-1992.

H
Pertti Haapala - Sirkka-Liisa Hakala - Jussi Koivuniemi - Jarmo Peltola - Anne Suntiainen-Nurmi - Marko Tikka, Nouseva maakunta. Satakunnan historia VII (1870-1930) (2006); Matti Hakulinen, Tuhat vuotta Saimaan maailmassa; Marko Halonen, Kulosaaren suojeluskunta; Marko Halonen, Ajan aallokossa. Uusmaalaisten partiopiirien historia; Risto Hamari - Timo Miettinen - Saulo Kepsu, Valkealan historia I (1990); Jari Hanski, Sju årtionden av hus. Seitsemän vuosikymmentä taloja. Oy Estlander & Co Ab 1930-2000 (2003); Jari Hanski, Hyvässä hoidossa. 200 vuotta sairaalatoiminta Heinolassa; Jari Hanski, Hyödyllistä ja kaunista Senaattikiinteistöjen historia; Jari Hanski, Töölön yhteiskoulu 100 vuotta. ”Esikaupunkien asukasten sivistämiseksi”; Kaisa Harjunpää, Kotkan kirkko 1898-1998; Hannu Heikkilä, Suomen Akatemian historia III. Kilpailu ja yhteistyö 1898-2000; Sakari Heikkinen - Seppo Tiihonen, Valtiovarainministeriön historia 1-2. Osa 1: Valtionrakentaja 1809-1917, osa 2: Kriisinselvittäjä 1917-1966; Sakari Heikkinen - Seppo Tiihonen, Valtiovarainministeriön historia 3. Hyvinvoinnin turvaaja; Ulla Heino, Rauma. Idylliä ja tehokkuutta 1875-2000.; Jouko Heinonen, Päijät-Häme I. Unohdettu maakunta. Päijät-Hämeen synty, valloitus ja uuden nousun alku; Jouko Heinonen, Päijät-Häme II. Löydetty maakunta. Päijät-Hämeen nousu, kukoistus ja taantuma; Jouko Heinonen, Päijät-Häme III. Maakunnan perustaminen. Miksi ja miten Päijät-Häme tehtiin; Timo Herranen, Yhdessä eteenpäin. SOK sata vuotta 1904-2004 (2004); Timo Herranen, 50 vuotta vesihuollon asialla (2006); Timo Herranen, Valtion raha vauhditti. Suomen erityisrahoituksen historia; Timo Herranen, Rohkeiden rakentajien vuosisata. YIT 1912-2012 (2012); Aila Hintsa, Syntymä, elämä, kuolema - aina on mukana taksi. Tampereen taksin vaiheita 1907-1999; Tuula Hockman - Tapio Salminen, Talonhaltijat vuoteen 1900, torpat 1891-1900 sekä papisto ennen vuotta 1870. Kokemäen ja Harjavallan historia 1:2 (2007); Kai Hoffman, Säteilyturvakeskuksen historia (2008); Kari Hokkanen, Maalaisliitto-Keskustan historia 4 (2002); Tuija Hokkanen, Kangasniemen seurakunta; Vesa Holm - Ari Manninen, Vakaalla perustalla. Pöytyän historia 1860-luvulta nykyaikaan.(2003); Roope Hollmén, Juuret Karjalassa (2009); Helena Honka-Hallila, Ylöjärvi 1869-1994 (1996); Helena Honka-Hallila, Riihimäki - hyvien yhteyksien kaupunki. Riihimäki 1960-2000; Helena Honka-Hallila, Orimattilan historia III, 1900-luku (2010); Helena Honka-Hallila, Pyhtään historia 1743-2014; Helena Honka-Hallila, Työväen raittiusliikkeen hajanaista historiaa tulkintoja ja kiteytyksiä vältellen; Matti Hovatta, Tulemajoen kylän kasvun vuosikymmenet. 1900-luvun alussa ja sen taustaa; Ilkka Huhta - Mikko Malkavaara, Suomen kirkon sisälähetysseuran historia. Vuodet 1940-2004 (2007); Mikko Huhtamies, Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633-2008 (2008); Leo Huovinen, Kiuruvesi 1873- 980 (1988); Yki Hytönen - Matti Seppänen, Tehdään elementeistä.Suomalaisen betonielementti-rakentamisen historia; Yki Hytönen & Veijo Åberg, Elematic Oy Ab 50 vuotta 1959-2009; Kai Häggman, Metsäteollisuuden maa 2. Metsän tasavalta. Suomalainen metsäteollisuus politiikan ja markkinoiden ristiaallokossa 1920-1939 (2006); Kai Häggman, Sanojen talossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1890-luvulta talvisotaan; Kai Häggman, Pieni kansa, pitkä muisti. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura talvisodasta 2000-luvulle; Martti Häikiö, Nokian historia 1-3; Martti Häikiö, Alkon historia. Valtion alkoholiliike kieltolain kumoamisesta Euroopan unionin kilpailupolitiikkaan 1932-2006 (2007); Martti Häikiö, Hyöty ja tiede. Tampereen teknillisen yliopiston historia 1965-2015; Martti Häikiö, Tiedon metropoli. Tutkimus, opetus ja tiedonvälitys 1945-2010. Helsingin historia vuodesta 1945, osa 6; Tapio Hämynen, Omal mual, vierahil maal. Suojärven historia III-IV (2011); Antti Häyrynen & Tuomas Kaleva, Laulu-Miesten vuosisata 1914-2014.

I
Tarja Ignatius - Jaana Juvonen - Matti Kosonen - Alina Kuusisto - Jukka Partanen - Juha Pohjonen - Marko Tikka, Kunta kaupungin kupeessa. Lappeen historia 2. Vuodet 1865-1966; Jaakko Ignatius, Suomalainen lääkäriseura Duodecim 1881-2006; Kimmo Ikonen - Ali Pylkkänen, Haasteena sodan ja rauhan johtajuus. Suomen Reserviupseeriliitto 1931-2006 (2006); Tytti Isohookana-Asunmaa, Maalaisliitto-Keskustan historia 5. Virolaisen aika (2006).

J
Jouko Jaakkola - Satu Kankkonen - Ulla Koskinen, Suoniemen historia. Kuloveden rantojen asuttamisesta 2000-luvulle (2008); Aaro Jalas - Veijo Åberg, Suomen Leipuriliitto. Katsaus leipomoalan historiaan 1900-2010 (2010); Julia Jansson, Helsingin syyttäjäviraston historia. Kunniatehtävästä tulosvastuuseen; Maritta Jokiniemi-Talvisto - Jari Talvisto - Raija Ylönen, Juupajoen historia (2003);Heikki Junnila, Alajärven historia. Erämaasta kaupungiksi; Jaana Juvonen, Uukuniemen historia (2009).

K
Teemu Kakkuri, Raamattuja Suomen kansalle. Suomen Pipliaseuran historia 1812-1947, osa I; Veikko Kallio (toim.), Sammatti. Elias Lönnrotin kotipitäjä; Riku Kallio - Riitta Niskanen (toim.), … vaan elämää varten. Salpausselän koulu 50 vuotta (2007); Marja Kalske, Lempäälä ajan virrassa. Ihmisiä yhteisössä, pitäjä maailmassa; Lasse Kangas,  1947-2013; Aatteita ja tietoa elämäntielle. Alkio-opisto; Jani Karhu (toim.), Pyhäselän kunta 1925-2008; S. Jussi Kaskimies - Hannu Sinisalo, Viljakkala, pitäjä Pirkanmaalta (2003); Kimmo Katajala - Jaana Juvonen (toim.), Maakunnan synty. Pohjois-Karjalan historia 1809-1939 (2006); Kimmo Katajala - Antti Kujala - Anssi Mäkinen, Suomenlahdelta Laatokalle. Viipurin läänin historia III; Jouni Kauhanen, Surunsalmesta tiennäyttäjäksi. Suomussalmi 1945−2005; Yrjö Kaukiainen (toim.), Kymenlaakson historia I. Jokilaakso ja rajamaa. Esihistoriasta 1810-luvulle; Yrjö Kaukiainen (toim.), Kymenlaakson historia II. Rajamaasta maakunnaksi 1820-luvulta 2000-luvulle; Yrjö Kaukiainen - Risto Marjomaa - Jouko Nurmiainen (toim.), Viipurin läänin historia V. Autonomisen Suomen rajamaa; Pekka Kauppinen, Kiteen historia II. 1870-2000 (2004); Pekka Kauppinen, Juuan Osuuspankki 1924-2014; Anja Kervanto-Nevanlinna, Helsingin historia vuodesta 1945.4. Voimat, jotka rakensivat Helsinkiä 1945−2010; Anja Kervanto-Nevanlinna, Krafterna, som bygde Helsingfors 1945-2010. Helsingfors historia efter 1945; Irma Keränen - Hannu Romppainen, Paltamo. Kainuun eräpitäjä (2013); Jorma Keränen - Hannu Romppainen, Paltamo. Kainuun eräpitäjä (2013); Teemu Keskisarja, Pornaisten historia 2. Vuodesta 1869. Elämä pienessä kunnassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa (2007); Eino Ketola, Suomen metallityöväen liiton historia 1961-1983 (2007); Erkki Kinnunen - Eino Lyytinen, - Hannu Soikkanen - Teppo Vihola, Savon historia VI. Heimokunnasta maakuntien Eurooppaan 1945-2000 (2006); Erkki Kinnunen, Savon historia V. Vastakohtien aika 1919-1944; Tiina Kinnunen, Kiitetyt ja parjatut. Lotat sotien jälkeen (2006); Matti Klinge, Pääkaupunki Helsinki ja Suomen valtio 1808−1863; Rainer Knapas (toim.), Patriciehuset vid skvären, Bulevarden tio, Helsingfors (2013, myös suomeksi); Jussi Koivuniemi, Joen rytmissä. Porin kaupungin historia 1940-2000 (2004); Esa Koivuranta ym. (toim.), Marimekko. Suuria kuvioita; Eero Kojonen, Alahärmän historia 2. Alahärmän alueen vaiheet kunnan ja kirkkoherrakunnan perustamisesta eli keväästä 1867 vuoteen 2000 (2004); Jouko Kokkonen, Leipee niukemmalti - vettä viljemmälti. Haapamäen ja Kohmansalon kyläkirja (Leppävirta); Jouko Kokkonen, Hämmeen huutoo, Savon muata. Jylhän, Säviän ja Taipaleen kylähistoria; Jouko Kokkonen, Tuuhea oksa savolaisuuden puussa. Savolaisen Osakunnan historia 1905-2004.(2004); Jukka Kokkonen (toim.), Salmi ja salmilaiset 1617-1948; Laura Kolbe - Heikki Helin, Helsingin historia vuodesta 1945. 3. Kunnallishallinto ja -politiikka. Kunnallistalous; Laura Kolbe - Samu Nyström - Jyrki Vesikansa, Helsinki 1945. Pääkaupunki ja rauha; Anitra Komulainen - Sakari Siltala - Markku Kuisma - Teemu Keskisarja, Kapinoiva kauppa. Helsingin Osuuskaupan - Elannon historia 1905-2015; Matti Komulainen (toim.), Elämä veden virrassa. Kuopion emäseurakunta 450 vuotta (2002); Martti Korhonen - Juhani Saarinen, Kymistä Kotkaan. Osa 1. Seudun kehitys pyyntikulttuurista teollistumisen aikaan; Martti Korhonen - Juhani Saarinen, Kymistä Kotkaan. Osa 2. Kaupungin kehitys teollisuuden kasvusta tietoyhteiskunnan aikaan (2002); Johannes Koroma, Suomalaista hyvinvointia rakentamassa. Teollisuuden keskusliiton historia; Esa Koskinen, Kalkille rakennettu elämä. Vuorineuvos Petter Forsström 1877-1967; Ulla Koskinen - Tiina Miettinen - Teppo Korhonen, Satakunnan historia VI. Uudistuva maakunta 1750-1869; Anu Koskivirta, Lassila & Tikanoja 1905-2005 (2005); Anu Koskivirta, Siuntio - Avainkunta kautta aikojen; Juhani Kostet - Marita Söderström (toim.), Turun synagoga; Kaisu Koskue, Lammin pitäjän historia. Vuodet 1917-1995.; Markku Kuisma, Kahlittu raha ja kansallinen kapitalismi. Kansallis-Osake-Pankki 1940-1995 (2004); Antti Kujala, Paperiliiton historia 1906-2005. Paperiteollisuuden työmarkkinasuhteet ja suomalainen yhteiskunta; Timo Kukkonen, Kolme kylää Nuijamaan nurkalta: Kouvola - Ruokola - Kokkila. Osa 1; Jukka Kuloma, Äänislinna. Petroskoin suomalaismiehityksen vuodet 1941-1944 (2013); Jouni Kumpulainen - Mikko Kohvakka - Pertti Kolari (toim.) Lappeenrannan kylpylaitoksen historia (2013); Antti Kuusterä - Juha Tarkka, Suomen Pankki 200 vuotta. Osa 1. Keisarin kassasta keskuspankiksi; Antti Kuusterä - Juha Tarkka, Suomen Pankki 200 vuotta - Parlamentin pankki (2012); Christer Kuvaja - Tommy Olin - Nils-Erik Willstrand - Ann-Catrin Östman, Purmo kommuns historia 1868-1976; Christer Kuvaja - Nils-Erik Willstrand - Ann-Catrin Östman, Forsen och furan. Esse kommuns historia 1870-1976 (2003).

L
Mikko Laakso, Kansanvalistajasta kansalaisten olohuoneeksi. Helsingin kaupunginkirjasto 1940−2005; Mikko Laakso - Veijo Åberg, Varautua ja tasata. Valtion Eläkerahaston vaiheet; Mikko Laakso, Tahdon asia. Tehy 1982-2012; Timo Laakso - Seppo Tamminen, Rakentajat maailmalla. Vientirakentamisen vuosikymmenet; Ville Laakso - Riikka Myllys - Jukka Partanen - Antti Räihä - Oula Silvennoinen, Kauskilasta keisarin aikaan. Lappeen historia 1. Esihistoriasta vuoteen 1865; Matti Lackman - Antero Tervonen - Jouko Vahtola - Mauno Hiltunen, Muhoksen kunnan historia 1865-1995 (2002); Matti Lackman - Antero Tervonen - Jouko Vahtola, Muhoksen kunnan historia 1865-1995 (2002); Anu Lahtinen - Miia Ijäs (toim.), Risti ja lounatuuli. Rauman seurakunnan historia keskiajalta vuoteen 1640; Jaana Laine - Joona Nikinmaa, Puukauppamuistoja. Suomalaisen puukaupan historia 1950-2010; Erkki Laitinen, Hankasalmen historia I. Esihistoriasta vuoteen 1918 (2004); Jussi T. Lappalainen (toim.), Turun sataman historia; Annika Latva-Äijö, Lotta Svärdin synty. Järjestö, armeija, naiseus 1918-1928 (2004); Petri Lavonen, Perttelin uusi historia 1860-2000 (2007); Petri Lavonen, Uusikaupunki. Uudenkaupungin historia sotien jälkeen ja kasvun vuosina; Pirkko-Liisa Lehtisalo-Hilander, Euran esihistoria. Kalastajista kauppanaisiin; Veli-Pekka Lehtola, Saamelaiset, suomalaiset - kohtaamisia 1896-1953 (2012); Pirkko Leino-Kaukiainen, Tiedon taitajat: Suomen tietokirjailijat ry:n historia.(2003); Pirkko Leino-Kaukiainen, Valkeakosken historia, 3. osa; Sirpa Leskinen - Petro Pesonen (toim. Veikko Kallio), Vantaan esihistoria; Sirpa Leskinen - Petro Pesonen, Forntiden i Vanda (2009); Henrik Lilius - Pekka Kärki (toim.), Suomen kaupunkirakentamisen historia 1-2. Keskiajalta 1800-luvun loppuun; Aulikki Litzen - Jukka Vuori (toim.), Helsinge kommuns historia 1865-1945. Från kommunalreform till den stora marköverlåtelsen. Vanda stads rötter; Jaana Luttinen, Iisalmen historia 1970-2000 (2006); Maria Lähteenmäki, Väinö Voinmaa, Puolue- ja geopoliitikko.

M
Mikko Majander, Demokratiaa dollareilla. SDP ja puoluerahoitus pulataloudessa 1945-1954 (2007); Ari T. Manninen, Sijaintinsa vanki, perinteensä renki. Korpilahden historia 1920-luvulta 2000-luvulle; Kirsti Manninen - Marja Huovila, Rationalisoinnista tuottavuuteen. Rationalisointiliiton historiikki 1944-1974 (2006); Tarmo Manninen - Johanna Nieminen, Piikkiön historia 2. 1808-2000; Turo Manninen, Pohjoisen Suomen sairaanhoidon historia (1998); Turo Manninen, Kylä vedenjakajalla. Näljänkä ja näljänkäläiset (2006); Turo Manninen, Soitellaan! Oulun Puhelinosakeyhtiö 1882-2007; Markku Mansner, Suurlakosta Euroopan unioniin. Suomen työnantajain keskusliitto 1980-1992 (2005); Markku Mansner, Suurlakosta Euroopan unioniin. Vuosisata työnantajatoimintaa (2007); Pirjo Markkola, Ikaalisten entisen emäpitäjän historia III. Suuresta Pohjan sodasta pitäjäjakoon 1721-1852 (2006); Mauno Martikainen, Hiljentyneet kyläkoulut. Nurmeksen kansanopetuksen vaiheita; Eeva Matinolli (toim.) Rymättylän historia I:2. Jacob Christopherson Stenklyftin kartat (2000); Eeva Matinolli - Lennart Saari - Marja Kalske, Rymättylän historia II:1. Luonto, 1800- ja 1900-luvut, murre (2000); Eeva Matinolli, Rymättylän historia II:2. Kyläkuvaukset, tilanhaltijaluettelo, käytetyt lähteet, hakemistot (2001); Pia Mattila-Lonka, Kartanoita ja korven kansaa. Yläneen historia nälkävuosilta 2000-luvulle; Tiina Miettinen - Anneli Mäkelä-Alitalo, Hauhon historia II; Timo Mikkilä, Paperitiikeri vai todellinen vaikuttaja? Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö 1969−2009; Seppo Mikkola, Kouvolan maakirjakylät; Isto Mikkonen - Seppo Tamminen - Mikko Laakso, Vuosisadan rakkaustarina. Rautakirja 1910−2010 (2010); Eila-Maija Mirolybov, Ihmiseltä ihmiselle. Venäläinen hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa vuodesta 1872; Hannu Mustakallio, Palvelun poluilta Pohjois-Suomessa. Oulun Diakonissakoti 1896-1916; Hannu Mustakallio, Pohjoinen hiippakunta. Kuopion-Oulun hiippakunnan historia 1850-1939; Kirsi Myllyniemi, Sydämen paloa ja aatosta jaloa. Suomen Sydäntautiliitto 1955-2005; Seppo Myllyniemi - Jyrki Vesikansa (toim.), Vapauden Valli. Näkökulmia Vapauden Akateemisen Liiton vaiheisiin 1950−68; Anneli Mäkelä-Alitalo, Porvoon kaupungin historia III:2. 1879-1918 (2004); Anneli Mäkelä-Alitalo, Luopioinen ennen Luopioista; Anneli Mäkelä-Alitalo, Heinolan seurakunnan historia; Anneli Mäkelä-Alitalo - Marja Åkerlind, Salon mailla ja vesillä. Asikkalan Salokylän historiaa ja muisteluksia (2013); Anneli Mäkelä-Alitalo (toim.), Lehmästä leopardiin. Eläinlääkärityön muistoja (2013); Riitta Mäkinen (toim.), Mattila. Kyläkunta väylien varrella; Terttu Mämmelä, Kotona maailmassa. Youth For Understanding Suomessa 1958−2008; Mauri Mönkkönen (toim.), Pihtiputaan kirja II.

N
Terhi Nallinmaa-Luoto - Marja Agge, Hämeenkyrön historia III vuodesta 1866 vuoteen 2000 (2003); Terhi Nallinmaa-Luoto, Ikaalisten entisen emäpitäjän historia IV. Nälkämaasta Kylpyläkaupungiksi 1853-2000 (2007); Terhi Nallinmaa-Luoto, Längelmäen historia III, 1860-luvulta vuoteen 2006; Jari Niemelä, Suur-Loimaan historia, osa 3. Alastaro, Loimaan kunta, Mellilä ja Metsämaa 1900-luvulla (2003); Jouko Niemelä, Suomen sodan aika 1808-1809 Alavudella Etelä-Pohjanmaalla; Jouko Niemelä, Seinäjokivarren asutus; Heikki-Tapio Nieminen, piispainkronikka. Sodan jälkeiset arkkipiispat, piispat ja kenttäpiispat lähikuvassa (2011); Jarmo Nieminen (toim.), Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa. Sotasurmat 1917-1918; Jaakko Numminen, Yhteisön voima. Nuorisoseuraliikkeen historia 1-5, 1881−2006; Samu Nyström, Vaara ohi? Suomalainen väestönsuojelu kylmän sodan raunioilla (2012); Samu Nyström, Helsinki 1914-1918. Toivon, pelon ja sekasorron vuodet (2013); Samu Nyström, Oodi sivistykselle. Helsingin työväenopisto 100 vuotta.

O
Sisko Ojajärvi (toim.), Viisi villiä vuosikymmentä. Kaupunkilehtien Liitto1950-2009; Eero Ojanen, Ristin tiellä 750 vuotta. Hattulan seurakunnan historia; Eeva-Liisa Oksanen - Kari-Matti Piilahti, Valkealan historia II (1995); Tuomo Olkkonen, Ahlstroms World 1851-2001 (CD-ROM); Tuomo Olkkonen, Sähkön valtavirta. Suomen kantaverkon synty ja kehitys (2004); Samuli Onnela, Suur-Sodankylän historia 2. Suurpitäjä saamelaisten ja suomalaisten maana 1747-1916 (2006).

P
Erkki Paaso, Kuivaniemi. Kylästä kunnaksi. Kappelista seurakunnaksi (2007); Jyrki Paaskoski, Viipuriin ja maailmalle. Saimaan kanavan historia (2002); Marko Paavilainen, Aina valmiina. Partioliike Suomessa 1910-2010; Marko Paavilainen, Ristiaallokosta lapsen oikeuksiin. Lastensuojelun yhteistoiminnan historia (2012); Marko Paavilainen, Sanasta tekoihin. Vuosisata kirkollista elämää Lahdessa; Ari-Pekka Palola, Kirkko keskellä kaupunkia. Oulun kirkkohistoria I vuoteen 1870; Esko Pakkanen - Matti Leikola, Metsää, puuta ja kovaa työtä. Suomen metsienkäytön historia. Ensimmäinen nide (2010); Esko Pakkanen, Ankravee! Kirja uitosta; Johanna Pakola, Öron linnake; Antti Parpola - Veijo Åberg, Metsävaltio. Metsähallitus ja Suomi 1859-2009; Antti Parpola, Muodonmuutos - Kertomus Kemirasta ja Suomesta 1975−2010; Antti Parpola, Toivo/Häpeä. Psykiatria modernissa Suomessa; Jukka Partanen - Juha Pohjonen, Elämää Kyyveden kahta puolta. Haukivuoren historia; Jukka Partanen (toim.), Elämää kansallismaisemassa. Koli kautta aikojen; Pekka Partanen, Suur-Liperistä leipäpitäjäksi (2006); Jussi Pekkarinen, Kohtu 4. Suomen Tallinnan-lähetystö; Jarmo Peltola, Monikasvoinen Hollola. Maalaiskylistä jälkiteolliseen yhteiskuntaan 1939-2010 (2013); Jarmo Peltola, Pääradan ja kolmostien kunta. Janakkalan historia 1866-2014; Simo Penttilä, Mouhijärvi 1867-2008; Touko Perko, Valio ja suuri murros (2005); Touko Perko, Kalevankadun Akatemia. Säätiö - A. I. Virtanen - ravitsemus (2009); Juhani Piilonen, Sastamalan historia 2. 1300-1860 (2007); Heli Piispa, Lavansaari. Itäisen Suomenlahden villit vuodet (2013); Maritta Pohls, Suomen Akatemian historia II 1970-1988. Yhteiskunta ja tutkimus (2005); Maritta Pohls, Tavallista rakkautta. SOS -lapsikylätyön historia; Maritta Pohls, Korkeasti koulutetut naiset. Suomen Akateemisten Naisten Liiton historia (2013); Panu Pulma (toim.), Suomen romanien historia; Panu Pulma, De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet; Pia Puntanen - Anu Talka. Ylämaan historia; Pia Puntanen - Anu Talka - Sanna Kekkonen - Virpi Mäkinen, Savonrannan historia; Laura Puro - Veijo Åberg, Neljä ja puoli sukupolvea. Thominvestin tarina; Laura Puro - Veijo Åberg, Thominvest. Our First Century; Lauri Puro, Opiskelijan koti. HOAS 1969-2009; Laura Puro - Veijo Åberg, Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä; Laura Puro, Pinnalla. Pintaurakoitsijat ry 1912−2012 (2012); Laura Puro (toim.), Sätkällä kääritty perintö. Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiö lääketieteen asialla; Ali Pylkkänen - Tapio Bergholm - Kari Teräs, Satamillaan maa hengittää. Suomen satamaliiton historia 1923-2000; Ali Pylkkänen - Ismo Vähäkangas - Esko Laine, Joki yhdistää ihmiset. Salon ja Uskelan historia n. 1150-1868 (2006); Martti Pänkäläinen, Lammin pitäjän historia. Vuodet 1808-1917. (2001); Elina Pöykkö - Veijo Åberg (toim.), Tutkintoja, tosiasioita, tarinoita - Helsingin kauppakorkeakoulun historia: Elina Pöykkö - Aaro Jalas, Liikkeessä! Kauppakorkeakoulun vuosisata; Elina Pöykkö, Pankki keskellä kylää. Marttilan Osuuspankki 1912-2012.

R
Raine Raitio, Maatalouspitäjästä Suomen teollistuneimmaksi kunnaksi. Sahalahden historia III 1869-1999. (2001); Raimo Ranta - Ossi Viita, Teuvan historia 2 vuodesta 1796 vuoteen 1953 (2006); Ari Rautala, Karjalan armeija; Christina Remmer, Mariehamns historia 1961-1986 (1999); Osmo Rinta-Tassi, Kurikan historia II. Kappelista kauppalaksi vuodesta 1809 vuoteen 1965. Osa 1. Väestö, elinkeinot, hallinto (2003); Osmo Rinta-Tassi, Kurikan historia II. Kappelista kauppalaksi vuodesta 1809 vuoteen 1965. Osa 2. Yhdistystoiminta, sodat, poliittinen ilmasto (2004); Jaakko Ripatti, Karjalan luterilaiset seurakunnat evakossa. Viipurin - Mikkelin seurakunta, sota ja siirtoseurakunnat 1939-1949; Heikki Roiko-Jokela (toim.), Karstulan kirja (1998); Aapo Roselius, Esbo. Hembygd i förvandling. EHF 100 år; Matti Räsänen, Tuusniemen pitäjänkirja (2000).

S
Jari Salminen, Kirkkokadulta Rintinpolulle. Helsingin maanviljelyslyseon ja Lapinpuiston yhteislyseon ja Helsingin yhteislyseon historia 1908-2008 (2008); Jari Salminen, Opin tiellä. Riihimäen oppikoulut ja lukiot 1905-2005 (2005); Jari Salminen, Munkasta maailmalle - Munkkiniemen yhteiskoulun historia 1938-2013; Tapio Salminen,Medeltiden i Vanda och Helsinga socken; Tapio Salminen, Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika; Harry Schulman - Panu Pulma - Seppo Aalto, Helsingin historia vuodesta 1945. 2. Suunnittelu ja rakentuminen. Sosiaaliset ongelmat. Urheilu (2000); Jari Sedergren – Ilkka-Kippola, Dokumentin utopiat. Suomalaisen dokumenttielokuvan historia 1944-1989; Jury Shikalov - Tapio Hämynen, Viipurin kadotetut vuodet 1940-1990 (2013); Jan Strang, Palontorjuntaa Helsingin Tammisalossa. Tammisalon VPK ja Tammisalon VPK:n Kannatus Oy 1940-2010; Mikko-Olavi Seppälä, Juureva kosmopoliitti. Kulosaaren yhteiskoulun historia 1940-2015; Mikko-Olavi Seppälä, Kulosaaren seurakunnan historia 1921-2010 (2010); Mikko-Olavi Seppälä, Suomalaisen työväenteatterin varhaisvaiheet (2010);); Mikko-Olavi Seppälä, Suomalaisen Työn Liitto 1912-2012; Jouko Sihvo - Jyrki Paaskoski, Inkerin kirkon neljä vuosisataa. Kansa, kulttuuri, identiteetti; Voitto Silfverhuth, Tampereen seurakuntahistoria 1. Evankelisluterilainen seurakuntaelämä Tampereella kaupungin perustamisesta 1779 vuoteen 1945; Voitto Silverhuth, Tampereen seurakuntahistoria II. Tampereen evankelisluterilaiset seurakunnat vuodesta 1946 vuoteen 2010; Matti Simola, Helsinki punaiseksi. Helsingin edistyksellinen Sosialidemokratia 1964-1975; Kaarle Sulamaa, Luopioisten historia kunnan itsenäistymiseen 1868; Jemina Sohlsten-Nederström, Kampinkadun isäntä. Hämäläisten ylioppilassäätiö; Kari Suistoranta - Henrik Asplund, Kemiön suurpitäjän historia I. (1997); Kaarle Sulamaa, Veteraania ei jätetä. Suomen Sotaveteraaniliitto 1957-2007 (2007); Carita Sundell, Öbylandets historia (2013).

T
Heikki Tala (päätoim., useita kirjoittajia), Vuosisata suomalaisuuden puolesta. Suomalaisuuden Liitto 1906-2006 (2006); (2005); Anu Talka - Mikko Europaeus - Mirja Heininen - Minna Kähtävä-Marttinen, Pitäjä ison kiven takana. Lemin historia; Jari Talvisto, Kinnulan historia. Osana Suomenselkää. Pitäjä Kivijärven pohjoispäässä (2003); Seppo Tamminen - Antti Parpola, K 100. K-kauppiasliitto 1912-2012 (2012);  Seppo Tamminen, Lapsen tähden. Lastentautien tutkimussäätiö 50 vuotta (2012); Seppo Tamminen, Puutarhaunelmia vuodesta 1942. Kekkilä Oy:n historia; Seppo Tamminen, Sähkö virtaa jokilaaksoon. Lammaisten energia 1912-2012 (2012); Tapani Tasanen - Juho Seppälä, Metsät peltojen lomassa. Vuosisata Varsinais-Suomen metsätaloutta (2009); Ilkka Teerijoki, Tornion historia 2. 1809-1918 (2006); Ilkka Teerijoki, Tornion historia 3, 1918-2000; Ilkka Teerijoki, Hämeenlinnan historia. Ensimmäisestä maailmansodasta 2000-luvulle; Seppo Tiihonen - Maritta Pohls - Juha Korppi-Tommola, Presidentti johtaa. Suomalaisen valtiojohtamisen pitkä linja; Allan Tiitta, Suomen Akatemian historia I 1948-1969. Huippuyksilöitä ja toimikuntia (2004); Marko Tikka, Kanavan kansaa, rajan väkeä. Nuijamaan historia 1860-1989; Veli-Pekka Toiviainen, kahden miekan Karjala; Anja Tsokkinen, Iisalmen kaupungin historia 1930-1969 (1996).; Maija-Liisa Tuomi, Polvijärven historia (2001); Sirkka-Liisa Tuovinen, Inhimillinen Nikkilä. Helsingin suuri mielisairaala Sipoossa 1914-1999 (2009); Oiva Turpeinen, Kainuu nälkämaana. Tutkimus Kainuun väestön vaiheista ja elinkeinojen kehityksestä (2002); Oiva Turpeinen - Kaarlo Arffman - Eero Oikarinen, Ristijärven historia (2004); Oiva Turpeinen - Timo Herranen - Kai Hoffman, Helsingin historia vuodesta 1945. 1. Väestö. Kaupunkisuunnittelu ja asuminen. Elinkeinot (1997); Harri Turunen, Suomalainen kotiseutuliike 1945-2000 (2004); Harri Turunen, Nivalasta ollaan ja toimeen tullaan. Nivalan historia 1860-luvulta uudelle vuosituhannelle (2007); Matti Turunen, Juvalaisten oma pankki. Vuosisata osuuspankkitoimintaa ja elinkeinoelämää Juvalla 1904-2004 (2004); Matti Turunen, Juvan kunnanvaltuusto 100 vuotta. Vaikuttajia, järjestöjä, politiikkaa; Jouko Törmälä, Suomen musiikkiluokkien historia. Musiikkiluokkatoiminta 50 vuoden ajalta.

U
Ari Uino, Sotiemme veteraanit. Rintamalta rakentamaan; Seppo Unnaslahti, Kirkonkylästä kaskimaille. Asutushistoriaa ja arkielämää Kuhmoisten Kissankulmalta ja Poikkijärveltä; Mikko Uola, Petsamo 1939-1944.

V
Jouko Vahtola (toim.) - Samuli Onnela (toim.), Turjanmeren maa. Petsamon historia 1920-1944. (1999); Maria Vainio-Kurtakko, Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs – Ett sekel av kvinnoengagemang 1911-2011; Anitta Valtonen, SMFL > MAL (Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset). 50 vuotta ammattikunnan hyväksi (2011); Jorma Vappula, Ikaalisten emäpitäjän historia II. 1641-1721. (1999); Vesa Vares - Ari Uino, Suomalaiskansallinen Kokoomus, osa 2. Kansallisen kokoomuspuolueen historia 1929-1944 (2007); Vesa Vares, Suomalaiskansallinen Kokoomus. Osa 3. kokoomuspuolueen historia 1944-1966; Jyrki Vesikansa, Pellistä Perlokseen. Oy Sohlberg Ab:n historia 1876-2001.(2001): Raimo Viikki, Suur-Huittisten historia IV. Pitäjäyhteisö lääkitsee haavansa 1918-1939. (2000); Raimo Viikki, Suur-Huittisten historia V. Vanha hallintopitäjä hajoaa (1939-noin 1995). (2001); Raimo Viikki, Joroisten historia I. Säätyläispitäjän vaiheet esihistorialliselta ajalta kunnallisen itsehallinnon alkuun 1860-luvulle (2004); Anna-Maria Vilkuna, Vanajan historia III. Vanajan kunnan ja Hämeenlinnan maalaiskunnan historia 1860-luvulta kuntien lakkauttamiseen vuosiin 1948 ja 2004 (2004); Timo Virtanen (toim.), Jokainen nuotti pitää elää. Jean Sibeliuksen vuosikymmenet musiikissa.

W
Lars Westerlund, Suomen portti. Politiikka ja hallinto Varsinais-Suomessa vuosina 1809-1917 (2001); Lars Westerlund - Jan Koskimies, Porvoo kaupungin historia IV 1917-1996; Jorma Wilmi, Sotkamon historia (1997); Hannele Wirilander, Savon historia IV. Uudistuksiin heräävä Savo 1870-1918.

Z
Seppo Zetterberg, Yhteisellä matkalla. VR 150 vuotta (2011).

Å
Veijo Åberg, Lisää muistia! 50 vuotta tietotekniikkaa Helsingin yliopistossa (2010); Bernhard Åström - Cgristina Frilund, Kaarlelan pitäjän histori III. (2001).