Palvelut yksityisarkistojen luovuttajille

Kansallisarkisto vastaanottaa yksityisarkistoja lahjoituksina. Vastaanottotilanteessa allekirjoitetaan luovutussopimus, jossa määritellään luovutuksen ehdot ja mahdolliset käyttörajoitukset.

Tutkijat sitoutuvat aineistoja tilatessaan noudattamaan sopimusehtoja. Aineistoja käytettäessä otetaan myös huomioon voimassa oleva lainsäädäntö, johon sisältyvät esimerkiksi julkisuutta, tietosuojaa ja tekijänoikeutta koskevat säädökset.

Yksityisarkiston luovuttaminen alkaa aina ensin yhteydenotolla arkistolaitokseen. Aineistoja, joiden luovuttamisesta ei ole sovittu etukäteen, ei oteta vastaan.

Koska Kansallisarkiston resurssit ovat rajalliset, luovuttajien toivotaan osallistuvan aineistojen käyttökuntoon saattamiseen yhdessä sovittavalla tavalla.

Myös yksityiset keskusarkistot ja eräät muut laitokset ottavat yksityisiä arkistoja vastaan.  Tarkoituksenmukaisimmasta säilytyspaikasta neuvotellaan luovutusta suunniteltaessa.

Asiantuntijamme neuvovat mielellään yksityisarkistojen luovutukseen liittyvissä asioissa.

Tiesitkö? Kansallisarkisto säilyttää viranomaisarkistojen ohella myös yksityisarkistoja. Nämä täydentävät kuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta.

Valtakunnallisesti merkittäviä yksityisarkistoja ovat muun muassa: 

 • keskeisten poliitikkojen ja yhteiskunnallisten vaikuttajien
 • johtavien virkamiesten
 • merkittävien tutkijoiden ja kulttuurihenkilöiden
 • eri sektoreilla vaikuttaneiden sukujen ja perheiden
 • historiallisten kartanoiden
 • valtakunnallisten järjestöjen keskusjohdon
 • merkittäviä yhteiskuntailmiöitä dokumentoivat arkistot.

Alueellisesti ja paikallisesti merkittäviä yksityisarkistoja ovat muun muassa:

 • henkilö-, suku-, ja perhearkistoja
 • kartano- ja taloarkistoja
 • valtakunnallisten järjestöjen alue- ja paikallisorganisaatioiden arkistoja
 • alue- ja paikallistasolla toimineiden yhteisöjen ja kansanliikkeiden, mm. vähemmistökulttuureja edustavien arkistoja
 • elinkeinoelämän arkistoja valikoidusti

 

Tuki yksityisille valtionapuarkistoille

Usein kysytyt kysymykset

Valtakunnallinen yksityisarkistorekisteri

Yksityisarkistojen seulontaohje

Ohjeet yksityisarkiston luovuttajalle