Tutkijasalit

Tutkijasaliin liittyviin kysymyksiin löytyy vastauksia myös Ensi kertaa arkistossa -oikopolusta ja tutkijasalipalveluista.

1. Kuka saa käyttää Kansallisarkistossa säilytettäviä aineistoja?
2. Maksaako aineistojen tutkiminen?
3. Pitääkö aineisto tai lukupaikka varata etukäteen?
4. Mistä saan tietoja Kansallisarkiston hallussa olevista asiakirjoista?
5. Miten saan aineistot käyttööni?
6. Kuinka käsittelen asiakirjoja?
7. Miten etsin Kansallisarkistosta paikkakuntaa X koskevia karttoja?
8. Periikö Kansallisarkisto julkaisumaksuja hallussaan olevasta aineistosta ja tarvitaanko julkaisulupa?


1. Kuka saa käyttää Kansallisarkistossa säilytettäviä aineistoja?

Kansallisarkiston tutkijasalit ovat kaikille avoimia. Suurin osa arkistoaineistoista on vapaasti käytettävissä tutkijasaleissa. Julkisuus- ja henkilötietolainsäädäntö (henkilötietolaki 523 /1999 ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) sekä eräät erityislait ja yksityisarkistojen luovutussopimuksissa asetetut käyttörajoitukset saattavat kuitenkin edellyttää käyttölupaa ennen asiakirjojen nähtäviksi saantia.

2. Maksaako aineistojen tutkiminen?

Aineistojen omatoiminen tutkiminen tutkijasalissa on maksutonta.

3. Pitääkö aineisto tai lukupaikka varata etukäteen?

Aineistoa ei tarvitse varata tai tilata etukäteen. Asiakirjat toimitetaan tutkijasaliin tilausten perusteella. Toimitusajan pituus vaihtelee yksiköissä kymmenestä minuutista tuntiin. Poikkeuksena ovat Kansallisarkiston Siltavuoren ja Sörnäisten toimipisteet, joista tilatut asiakirjat toimitetaan päätalolle (Rauhankatu 17) vasta seuraavana arkipäivänä.

Tutkijapaikkaa ei tarvitse varata etukäteen.

4. Mistä saan tietoja Kansallisarkiston hallussa olevista asiakirjoista?

Kansallisarkisto asiakirjojen tilaamista helpottavat muun muassa seuraavat apuneuvot:

Astia on asiakirjojen etsimiseen, tilaamiseen ja kaukolainaamiseen tarkoitettu sähköinen verkkopalvelu. Se hakee tietonsa VAKKA–arkistotietokannasta ja Digitaaliarkistosta, mutta ei AARRE–arkistorekisteristä. Astian avulla voit tehdä myös selvitys- ja jäljennetilauksia sekä selata julkisia digitoituja asiakirjoja.

VAKKAan on syötetty perustiedot sekä sarja- ja yksikkötasot lähes kaikista Kansallisarkiston hallussa olevista arkistoista ja kokoelmista lukuun ottamatta puolustushallinnon asiakirjoja, joiden tiedot löytyvät pääasiassa AARRE-arkistorekisteristä.

Digitaaliarkistosta puolestaan on löydettävissä kaikki Kansallisarkiston digitoidut aineistot. Niiden löytämistä helpottamaan on luotu Arkistojen Portti-ympäristö, joka ohjaa käyttäjää oikean aineiston luo.

Valtakunnallinen yksityisarkistorekisteri on Kansallisarkiston ylläpitämä viitetietokanta, johon kootaan rekisteriin osallistuvien laitosten omista tietokannoista perustiedot niiden säilyttämistä yksityisarkistoista eli pääasiassa henkilö-, perhe-, suku-, yhdistys- ja yritysarkistoista.

Sähköisten hakemistojen ja tietokantojen lisäksi tutkijasaleissa on käytettävissä manuaaliset arkistoluettelot ja –hakemistot.

Tiedonhakua tukevia oppaita ja luetteloita:

 • Valtionarkiston/Kansallisarkiston yleisluettelot I-V (Helsinki 1956–1995)
 • Maakunta-arkistojen yleisluettelot I-V (Helsinki 1985–1997)
 • Beståndsöversikt för Vasa landsarkiv (Vasa 2001)
 • Maakunta-arkistojen opas (Joensuu 1995)
 • Suomen historian asiakirjalähteet (Porvoo 1994)
 • Tiedonjyväsiä Asiakirja-aineistojen käyttäjän opas (Tammisaari 2002)
 • Suomen valtiokalenterit (mm. asiahakemistot; mikä viranomainen on käsitellyt tietyn tyyppisiä asioita) sekä lähdeviitteistetyt tieteelliset tutkimukset 

5. Miten saan aineistot käyttööni?

Aineistot tilataan tutkijasaliin käyttäen Astia-verkkopalvelua. Lue lisää asiakirjojen tilaamisesta.

6. Kuinka käsittelen asiakirjoja?

Kansallisarkistoon siirretyt asiakirjat ovat osa ainutlaatuista, kansallista kulttuuriperintöä. Niinpä niitä on käsiteltävä varovasti. Asiakirjojen päällä ei saa tehdä merkintöjä eikä niihin ole lupa kirjoittaa lisäyksiä ja korjauksia. Asiakirjoja tulee käsitellä puhtain ja kuivin käsin. Ruoan ja juoman nauttiminen tutkijasaleissa on kielletty. 

Lue lisää tutkijasalietiketistä.

7. Miten etsin Kansallisarkistosta paikkakuntaa X koskevia karttoja?

Tiettyä paikkakuntaa koskevien karttojen etsintää helpottavat esim. seuraavat apuneuvot:

 • Sähköinen karttahaku (mm. paikkakunnan nimen mukaan)
 • VAKKA-arkistotietokanta (esim. vapaasanahaulla kartta)
 • Digitaaliarkisto, Maanmittaushallitus ja Yleiskartat (kokoelma)
 • Manuaalinen topografinen hakemisto (259:1–9, ennen vuotta 1990 tapahtuneita luovutuksia) Kansallisarkiston tutkijatiloissa
 • Harri Rosberg: Karttakokoelman käyttöopas ja hakemisto (249:03a) Kansallisarkiston karttaluetteloiden yhteydessä tutkijatiloissa
 • Tiedonjyväsiä. Asiakirja-aineistojen käyttäjän opas, s. 61- 65 (Tammisaari 2002).

Lisäksi kartta-aineistoista tietoja saa VAKKA-arkistotietokannasta, Astia-verkkopalvelusta ja maakunta-arkistoista.

8. Periikö Kansallisarkisto julkaisumaksuja hallussaan olevasta aineistosta ja tarvitaanko julkaisulupa?

Kansallisarkisto ei peri korvauksia tänne luovutetuista tai lahjoitetuista asiakirja-aineistoista. Julkisia asiakirjoja, joissa ei ole käyttörajoituksia, saa myös vapaasti ja maksutta julkaista. Kansallisarkisto edellyttää ainoastaan, että julkaistun asiakirjan yhteydessä mainitaan säilyttävä arkisto ja lähdeviite. Kansallisarkistossa on myös jonkin verran talletettuja arkistoja, joiden asiakirjojen julkaisemiseen liittyvistä kysymyksistä vastaa tallettaja. Lisätietoja saa tutkijasalihenkilökunnalta.

Sivun alkuun