Koulutus ja tutkinnot

1. Millaista koulutusta Kansallisarkisto tarjoaa?

Kansallisarkisto järjestää vuosittain asiakirjahallinnan peruskursseja monimuotokoulutuksena.  Lisäksi Kansallisarkisto järjestää vuosittain erilaisia asiakirjahallintaan liittyviä verkkokursseja.

Lue lisää Kansallisarkisto koulutusohjelmasta.

2. Kuinka paljon asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoon vaaditaan työkokemusta ja harjoittelua ja mistä osista ne koostuvat?

Tutkinnonsuorittajalta vaaditaan kuuden kuukauden pituinen työkokemus, josta kolme kuukautta on suoritettava ennen tutkinnon suorittajaksi hyväksymistä. Vaadittavaan kuuden kuukauden työkokemukseen sisältyy yksi kuukausi ohjattua arkistoharjoittelua Kansallisarkistossa tai muussa hyväksytyssä harjoittelupaikassa.

Muu aika harjoittelusta voidaan suorittaa julkisen hallinnon tai yksityisen palveluksessa arkistonhoitotehtävissä tai arkistonhoitotehtäviä sisältävässä toimistotyössä.