Suosituimmat tietopyynnöt

Tällä sivulla kerromme suosituimmista tietopyynnöistä. Voit tehdä kaikkia sivulla mainittuja pyyntöjä Astia-verkkopalvelussa, jossa pääset valitsemaan tarvitsemasi tilauslomakkeen. Jos etsit tietoa jostakin muusta kuin tällä sivulla mainitusta asiakirjasta, katso kohta muut tietopyynnöt.

Adoptio

Arkistolaitoksessa säilytettävistä adoptiopäätöksistä valtaosa on ennen vuotta 1970 laadittuja. Sitä uudempia kannattaa tiedustella siitä käräjäoikeudesta, jonka toimialueella ottovanhemmat asuivat adoption aikaan.

Avioehto

Arkistolaitoksessa säilytettävistä avioehdoista valtaosa on ennen vuotta 1970 laadittuja. Sitä uudempia kannattaa tiedustella avioehdon laatimispaikkakunnan käräjäoikeudesta. Maistraatit ovat rekisteröineet avioehdot 1.3.2003 alkaen.

Avioero

Arkistolaitoksessa säilytettävistä avioeropäätöksistä valtaosa on ennen vuotta 1970 laadittuja. Sitä uudempia kannattaa tiedustella avioeron tapahtumapaikkakunnan käräjäoikeudesta.

Kantakortti tai muu puolustushallinnon henkilöasiakirja

Tutustu tilausohjeisiin.

Koulu/tutkintotodistus

Säilytämme pääsääntöisesti vain valtion oppikoulujen ja ammatillisten oppilaitosten arkistoja. Ne eivät aina sisällä tutkintotodistusten kopioita. Tällöin kirjoitamme yleensä oikeaksi todistetun otteen tai todistuksen arvosana- tai arvosteluluettelosta.

Saat tarvittaessa lisää tietoa oppikouluja sekä oppilaitoksia koskevista aineistoista Arkistojen Portti – käyttäjäpalvelusta.

Lainhuudatusasiakirjat

Säilytämme tuomioistuimien arkistoja, joihin sisältyvät lainhuudatusasiakirjat päättyvät marraskuun loppuun 1993. Tätä myöhempiä lainhuutopäätöksiä ja niiden liiteasiakirjoja (mm. kauppakirjoja) voit tiedustella maanmittauslaitokselta.

Perukirja

Arkistolaitoksessa säilytettävistä perukirjoista valtaosa on ennen vuotta 1970 kuolleiden henkilöiden jälkeen laadittuja. Sitä uudempia kannattaa tiedustella siitä käräjäoikeudesta, jonka toimialueella vainajan kotikunta sijaitsee. Perukirjojen säilytys siirtyi 1.10.1994 alkaen verotoimistoille.

Saat lisätietoa perukirjoista Arkistojen Portti -käyttäjäpalvelusta.

Sotalapsi

Toisen maailmansodan aikana Ruotsiin lähetetyistä sotalapsista löytyy tietoa Kansallisarkistossa säilytettävästä sosiaaliministeriön lastensiirtokomitean arkistosta. Tanskaan lähteneitä sotalapsia koskeva aineisto sisältyy puolestaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tanskan valiokunnan arkistoon, joka myös sijaitsee Kansallisarkistossa.

Saat lisätietoa Ruotsin sotalapsia koskevasta aineistosta Arkistojen Portti -käyttäjäpalvelusta.

Sukuselvitys

Laadimme sukuselvityksiä vain viranomaisten kanssa asiointia varten. Yleisimmin sukuselvitystä tarvitaan perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Laadimme selvitykset arkistolaitokseen talletetuista seurakuntien alkuperäisistä asiakirjoista.  Emme tee selvityksiä sukututkimusta varten.

Voit hakea tietoa seurakuntien arkistolaitoksessa säilytettävistä aineistoista Astia-verkkopalvelusta valitsemalla aineiston haku ja tilaaminen.

Saat tietoa sukututkimuksesta Arkistojen Portti-käyttäjäpalvelusta.

Syntymäkellonaika

Arkistolaitoksessa on tiedot kunnankätilöiden hoitamista kotisynnytyksistä vuosilta 1923 – 1978. Jos lapsi on syntynyt sairaalassa, voit kysyä tietoja asianomaisesta sairaalasta tai sen toiminnan jatkajalta. Jos jatkajasta ei ole tietoa, kannattaa ottaa yhteyttä asianomaiseen kaupunkiin, kuntaan tai alueella toimivaan sairaanhoitopiiriin.  

Muut tietopyynnöt

Jos etsit tietoa jostakin muusta kuin tällä sivulla mainitusta asiakirjasta, voit lähettää meille muun tietopyynnön. Huomioithan, että otamme vastaan vain hyvin rajattuja tietopyyntöjä, jotka kohdistuvat yksittäisiin asioihin ja asiakirjoihin tai niissä oleviin tietoihin. Emme ota käsiteltäväksi laajoja, useisiin arkistoihin kohdistuvia tietopyyntöjä.

Siirry Astia-verkkopalveluun ja valitse sieltä Muu tietopyyntö-lomake.

Voit myös kysyä neuvoa tietopyynnön tekemiseen arkistolaitoksen kirjaamosta (kirjaamo@arkisto.fi tai puh. 029 533 7400 arkisin klo 10-15).

Arkistojen Portti -käyttäjäpalvelusta saat tietoa ja vinkkejä aineistoistamme.