Yksityisen henkilörekisterin siirtäminen arkistoon

Henkilötietolain (523/99) 35 § 2 momentin mukaan yksityinen henkilörekisteri, joka on tieteellisen tutkimuksen kannalta tai muusta syystä merkityksellinen, voidaan Kansallisarkiston luvalla arkistoida pysyvään säilytykseen korkeakoulun taikka tutkimustyötä lakisääteisenä tehtävänä suorittavan laitoksen tai viranomaisen arkistoon.

Samoin perustein Kansallisarkisto voi antaa myös yhteisölle, säätiölle ja laitokselle luvan siirtää arkistoonsa pysyvään säilytykseen omassa toiminnassaan syntyneitä henkilörekistereitä. Lupaa myöntäessään Kansallisarkisto selvittää laitoksen, viranomaisen, yhteisön tai säätiön edellytykset tilojen ja toiminnallisten vaatimusten kannalta vastaanottaa ja säilyttää henkilörekistereitä.

Hakemuksen yhteydessä Kansallisarkistolle toimitetaan kyseenomaista henkilörekisteriä koskeva rekisteriseloste. Kansallisarkiston on ennen luvan myöntämistä varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus lausunnon antamiseen. Päätöksestä perittävä maksu on 175 euroa.

Hakemus (pdf)