Kansallisarkiston koulutuspalvelut

Kansallisarkisto järjestää koulutusta ensisijaisesti valtion ja kuntien asiakirjahallinnosta, arkistotoimesta ja kirjaamisesta vastaaville ja näitä tehtäviä suorittaville henkilöille.

Kurssipalvelut

Vuosittain järjestetään asiakirjahallinnan peruskursseja, jotka ovat edellytyksenä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon suoritusoikeuden myöntämiselle. Peruskurssien lisäksi Kansallisarkisto järjestää asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kursseja ja teemapäiviä ajankohtaisista aiheista. Kurssit ovat pääsääntöisesti maksullisia.

Kurssien peruutusehdot

Mikäli ilmoittautuminen perutaan, Kansallisarkisto veloittaa koko kurssimaksun ellei peruutus tapahdu viimeistään viikkoa ennen kurssia tai teemapäivän alkua (tai osanottaja esittää lääkärintodistuksen). Arvonlisäveroa ei peritä valtion viranomaisilta.

Kansallisarkiston vuoden 2017 koulutusohjelma

>>Kurssi-ilmoittautuminen

Tutkintopalvelut

Kansallisarkisto järjestää asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon. Tutkinnon suorittaminen kestää normaalisti työn ohella 1 - 2 vuotta. Tutkintoon kuuluvat kirjalliset kuulustelut suorite­taan Kansallisarkistossa kerran kuussa kevät- ja syyslukukausin järjestet­tävissä tenttitilaisuuksissa. Tentteihin luettava kir­jallisuus on lainattavissa Kansallisarkistosta, mikäli se ei ole saatavissa muutoin.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto

Ylempi arkistotutkinto

Ylemmän arkistotutkinnon suorittaminen arkistolaitoksessa on päättynyt 31.5.2014. Tutkinnon osasuorituksista annamme pyydettäessä todistuksen.

Lisätietoja: ylitarkastaja Karin Gref, Kansallisarkisto, puh. 029 533 7013, sähköposti: etunimi.sukunimi@arkisto.fi