Kirjasto

Kansallisarkiston kirjaston kokoelmat palvelevat asiakkaita arkistoalaan ja asiakirjalähteisiin liittyvissä tutkimuksissa sekä henkilökuntaa erilaisissa virkatehtävissä.

Kansallisarkiston kirjasto toimii valtakunnallisena arkistoalan ja heraldiikan tieteellisenä erikoiskirjastona. Sen tehtävänä on koordinoida Kansallisarkiston kirjastotoimen suunnittelua sekä vastata Kansallisarkiston kirjaston yhteisten tietokanta- ja digitointihankkeiden kehittämisestä yhteistyössä muun kansallisen kirjastoverkoston kanssa.

Kokoelmat

Kirjastojen kokoelmiin hankitaan:

  • koti- ja ulkomaista arkistoalaa, asiakirjahallintoa ja arkistojen käyttöä tukevaa kirjallisuutta
  • historia-alan kirjallisuutta
  • alan aikakauslehtiä, kausijulkaisuja ja muita tietoaineistoja.

Kansallisarkiston kirjastoon hankitaan lisäksi keskeistä heraldiikkaan ja sigillografiaan liittyvää kirjallisuutta sekä alueellisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaita erilliskokoelmia.

Kansallisarkiston kirjaston kokoelmissa on tällä hetkellä noin 334 000 nidettä koti- ja ulkomaista kirjallisuutta sekä noin 200 nimekettä erikielisiä aikakausjulkaisuja.

Kokoelmien käyttö

Kansallisarkiston kirjaston kokoelmien näkyvyyttä ja käytettävyyttä on huomattavasti lisännyt se, että vuoden 2006 alusta kaikki arkistolaitoksen kirjastojen kokoelmiin hankittu kirjallisuus on luetteloitu Kansalliskirjaston ylläpitämään erikoiskirjastojen ERKKI-tietokantaan.

Vuonna 2006 aloitettiin kirjastoissa myös aiemmin manuaalisesti luetteloidun kirjallisuuden konvertointiluettelointi ERKKI-tietokantaan. Sitä mukaa kuin kirjallisuus on konvertoitu ERKKI-tietokantaan, kaikki kirjastokortit poistetaan kortistoista yleisen kirjastokäytännön mukaisesti.

ERKKI-tietokantaan luetteloitu aineisto on nähtävissä ERKKI-tietokannan lisäksi suomalaisten kirjastojen MELINDA-yhteistietokannassa osana kansallista kirjastoverkoston aineistotarjontaa. ERKKI- ja MELINDA-tietokannat ovat vapaasti käytettävissä verkon kautta. Kansallisarkiston asiakaspäätteiltä on yhteys ERKKI- ja MELINDA-tietokantoihin sekä muihin Linnea2-verkoston avoimiin kirjastotietokantoihin. 

Lainaus

Kansallisarkiston kirjastojen kokoelmista ei anneta kotilainoja. Kaukopalvelutoimintaa on rajoitetusti Kansallisarkiston tiloissa. Maksullisia jäljenteitä on mahdollisuus saada tarvittaessa.