SÄHKE-määräykset

Arkistolaitoksen SÄHKE2-normi ohjaa julkishallinnon asiakirjahallintaa sähköisessä toimintaympäristössä. Normi tarjoaa reunaehdot asiakirjallisten tietojen käsittelyprosessien sähköistämiselle, hyvälle tiedonhallintatavalle ja tiedon luotettavalle sähköiselle säilyttämiselle.


SÄHKE2

SÄHKE2-normi astui voimaan vuoden 2009 alusta ja sitä sovelletaan tietojärjestelmiin, joissa käsitellään asiakirjallista tietoa. 

SÄHKE2-normissa tiedonohjauksen tuottamisella on keskeinen asema. Tiedonohjauksen vaatimuksiin sisältyy, että sähköiseen arkistonmuodostussuunnitelmaan eli eAMSiin määritellyt metatiedot tallentuvat tietojärjestelmiin ohjatusti jo operatiivisen käsittelyn aikana. Määräyksessä esitetään ne periaatteet, joiden mukaan eAMS-ohjaus tietojärjestelmiin toteutetaan.

SÄHKE2-sertifioinnilla tietojärjestelmätoimittaja voi hakea SÄHKE2-sertifikaattia tietojärjestelmälleen.