SÄHKE2-normin mukaiset tietojärjestelmät

Tietojärjestelmän SÄHKE2-mukaisuudella varmistetaan, että julkishallinnon toiminnassa toteutetaan asianmukaisesti hyvää hallintotapaa, julkisuusperiaatetta ja tietosuojaa.

SÄHKE2-normi koskee asiankäsittelyjärjestelmiä. Näihin luetaan myös erilaiset lupa-asioiden käsittelyjärjestelmät tai muut tietojärjestelmät, joissa toteutuu asian käsittelyprosessi.

SÄHKE2-vaatimusten todentaminen

Yhä useammalla asiankäsittelyjärjestelmällä on SÄHKE2-sertifikaatti. Tietojärjestelmän sertifioinnista vastaa järjestelmätoimittaja, joka hakee sertifikaattia Inspecta Sertifiointi Oy:lta. Kansallisarkisto toimittaa Inspecta Sertifiointi Oy:lle kriteerit sertifiointia varten.

Mikäli tietojärjestelmätuotteella ei ole SÄHKE2-sertifikaattia, SÄHKE2-vaatimusten täyttyminen voidaan todentaa Kansallisarkiston suorittamalla ohjauskäynnillä tai kuvankaappauksin. Kansallisarkiston näkökulmasta olennaista on, että tietojärjestelmässä on ne SÄHKE2-normin edellyttämät ominaisuudet, jotka ovat keskeisiä organisaation tavassa käyttää tietojärjestelmää.