Jäljenteitä ja kopioita saatavilla maksua vastaan

Kansallisarkistossa säilytettävistä aineistoista voit saada jäljenteitä maksua vastaan. Hinta määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön antaman asetuksen mukaan.

Paperikopioiden kohdalla alkuperäisen asiakirjan muoto ratkaisee kopiointitekniikan. Sitomattomista asiakirjoista ja kirjastoaineistosta paperikopiot saat valokopioina, sidotuista asiakirjoista ja kartoista digitointimenetelmällä tehtyinä tulosteina ja mikrofilmeistä paperitulosteina. Voit tilata jäljenteen myös tiedostona CD-ROM-levykkeelle.

Suurikokoisten (tulostekoko A2 tai suurempi) karttojen sekä valokuvien jäljennetilauksia voidaan toimittaa laitoksen ulkopuolelle tehtäviksi. Asiakas maksaa tällöin kopioiden hinnan lisäksi kuljetuskustannukset.

Mikrofilmeistä ja -korteista asiakas voi ottaa kopioita itsepalveluna tutkijasalitiloissa olevilla kopiokoneilla.

Voit tilata kopioita ja jäljenteitä Astia–verkkopalvelun kautta tai sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse, mikäli tilaajalla on riittävät tunnistetiedot. Sähköpostitse tehty tilaus lähetetään osoitteeseen kirjaamo@arkisto.fi. Astia–verkkopalvelun kautta tehty tilaus kirjautuu automaattisesti. Postitse tehty tilaus toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Kansallisarkiston kirjaamo, PL 258, 00171 HELSINKI.

Asiakirjojen kuvaaminen itse

Asiakkaat saavat itse kuvata asiakirjoja tietyin rajoituksin. Lähtökohta on, että kuvaaminen ja asiakirjojen käsittely kuvaamista varten eivät saa vahingoittaa asiakirjaa. Salamavalon käyttö ei ole sallittua. Kuvaaminen ei saa myöskään häiritä muita tutkijoita.

Asiakkaan itse suorittamassa kuvaamisessa on kysymys julkisuus- ja henkilötietolainsäädännössä (621/99 ja 523/99) tarkoitetusta kopioiden luovuttamisesta. Itse voi kuvata viranomaisarkistoihin sisältyviä julkisia asiakirjoja. Poikkeuksen muodostavat henkilörekisterit, joiden osalta voi itse kuvata vain 100 vuotta vanhempia henkilörekistereitä tai niiden osia.

Yksityisarkistojen osalta noudatetaan luovutussopimuksessa mahdollisesti asetettuja rajoituksia.

Kuvaamiseen ei tarvita erillistä lupaa, mutta toiveesta kuvata asiakirjoja on ilmoitettava tutkijasalin henkilökunnalle aina ennen kuvaamista. Ilmoittamisen yhteydessä selvitetään, onko kuvaamiselle esteitä.