Arkistosektorin yhteistyöverkosto

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa mukana olevat arkistot ovat perustaneet vuoden 2012 alussa yhteistyöverkoston. Verkoston toimintaan voivat osallistua kaikki arkistosektorin toimijat.

Verkoston jäsenyys ja sen päätöksentekoon osallistuminen ovat kuitenkin avoimia vain KDK:ssa mukana oleville arkistosektorin toimijoille, jotka Kansallisarkisto kutsuu verkoston jäseniksi.

Verkoston jäseniä ovat tällä hetkellä Kansallisarkisto verkoston johtajana sekä Musiikkiarkisto JAPA, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, Kansan Arkisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen arkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistot, Svenska Litteratursälskapetin arkisto, Toimihenkilöarkisto, Työväen Arkisto, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja Ylen arkisto.

Toiminta-ajatuksena yhteistyöverkostossa on

  • edistää KDK:n toiminnassa mukana olevien arkistojen keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kumppanuutta
  • tuottaa ja tuoda arkistojen yhteinen näkemys KDK:n tarjoamien palveluiden kehittämiseen sekä
  • edistää arkistosektorin tiedonhallinnan yhteentoimivuutta.

Painopistealueet yhteistyöverkostossa ovat:

  • Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä ja aineistojen välittäminen Europeanaan
  • pitkäaikaissäilytyspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen
  • digitointi arkistosektorilla
  • arkistosektorin tiedonhallinnan yhteentoimivuuden edistäminen

Yhteistyöverkosto toteuttaa näihin painopistealueisiin liittyviä kehittämishankkeita sekä järjestää niihin liittyvää koulutusta ja tiedotusta. Yhteistyöverkoston ohjausryhmä vastaa myös arkistosektorin edustajien nimeämisestä KDK:n työryhmiin.