Kansallisarkisto edistää arkistojen yhteistyötä

Kansallisarkistolla on keskeinen rooli suomalaisten arkistojen keskinäisen yhteistyön alkuunpanijana ja koordinoijana. Kansallisarkisto johtaa Kansallisessa digitaalisessa kirjastossa mukana olevien arkistojen yhteistyöverkostoa ja jakaa valtionavustuksia yksityisille valtionapuarkistoille.